Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 30.4.2020

Komissio hyväksyi pankkipaketin luotonannon helpottamiseksi

Euroopan komissio on hyväksynyt pankkipaketin kotitalouksien ja yritysten luototuksen helpottamiseksi. Pankkipaketin tavoitteena on lieventää koronaviruksen vaikutuksia talouteen varmistamalla, että pankit kykenevät edelleen antaa luottoa. Hyväksyttyyn pakettiin sisältyvät tulkitseva tiedonanto EU:n tilinpäätös- ja vakavaraisuussäännöistä sekä kohdennettuja korjauksia EU:n pankkisääntöihin. 

Pikakorjauksiksi kutsutut kohdennetut muutokset koskevat EU:n pankkialan vakavaraisuussääntöjä ja ne ovat väliaikaisia toimenpiteitä. Toimenpiteillä muun muassa kohdellaan talouskriisin aikana myönnettyjä julkisia takauksia suotuisammin sekä lisätään tiettyjen vakavaraisuussääntöjen joustavuutta, kuten lykätään vähimmäisomavaraisuusastepuskurin soveltamispäivää.  

Tulkitseva tiedonanto muun muassa vahvistaa EU:n sääntöihin liittyvät joustot mahdollistaen lainojen takaisinmaksun lykkäämisen. Tiedonannossa myös kehotetaan pankkeja ja pankkivalvojia toimimaan joustavasti mutta vastuullisesti talouskriisin aikana. Komissio esimerkiksi toivoo, että osingonjaosta osakkeenomistajille pidättäydytään tai muuttuvien palkkioiden maksamiseen suhtaudutaan varovaisesti. 

Lisätietoja: 
Komission tiedote