Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 29.4.2020

Komissio on hyväksynyt Suomen kolmen miljardin tukipaketin koronavirusepidemiasta kärsiville yrityksille

Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen kolmen miljardin tukiohjelman talouden ja yritysten auttamiseksi. Tukiohjelma on hyväksytty komission tilapäisten valtiontukipuitteiden nojalla. Julkisella tuella helpotetaan Covid-19 epidemiasta kärsivien yritysten rahoituksen saantia muun muassa suorina avustuksina ja lainoina. Tukeen ovat oikeutettuja kaikki yritykset pois lukien toimijat maatalouden alkutuotannossa ja kalastus- ja vesiviljelyalalla. Tukea myönnetään enimmillään 800 000 euroa yritystä kohden. 

Komission mukaan Suomi täyttää tilapäisissä valtiontukipuitteissa nimetyt edellytykset. Lisäksi komissio katsoo, että valtion toimenpiteet ovat EU-lain ja EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisia. 

Lisätietoja: 
Tilapäiset puitteet valtiontukitoimenpiteille 
Komission tiedote