Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alue- ja kaupunkipolitiikka | 27.4.2020

Käsikirja alueiden välisten temaattisten S3-kumppanuuksien kehittämiseksi on julkaistu

Komission yhteinen tutkimuskeskus on julkaissut Developing Thematic Interregional Partnerships for Smart Specialisation -menetelmäkäsikirjan. Käsikirja tarjoaa ohjeistusta kehittämään alueiden välisiä temaattisia S3-kumppanuuksia, joiden tarkoituksena on tukea älykkään erikoistumisen strategian tavoitteiden toteutumista. Käsikirja pohjautuu komission viiden vuoden seurantaan temaattisten kumppanuuksien parhaista käytännöistä.

Käsikirja sisältää Vanguard-verkoston kehittämän nelivaiheisen menetelmän, jossa tunnistetaan työn jatkuvasti muuttuva luonne ja alati kehittyvät asiakirjat. Menetelmän toivotaan yksinkertaistavan S3-kumppanuuksien valmistelua ja hallintoa. Käsikirja tarjoaa lisäksi seuranta- ja arviointimekanismin (MEM) S3-kumppanuuksien kehittämisen tueksi.
 
Lisätietoja: 
Käsikirja 
ERRIN:in tiedote