Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 21.4.2020

Komissio on hyväksynyt Suomen kahden miljardin tukiohjelman koronaepidemiasta kärsiville yrityksille ja taloudelle

Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen kahden miljardin tukiohjelman talouden ja yritysten auttamiseksi. Tukiohjelma on hyväksytty komission tilapäisten valtiontukipuitteiden nojalla. Hyväksytyssä ohjemassa tukea myönnetään kahdessa muodossa, jotka ovat: 

  • Investointi- ja pääomalainojen myöntäminen edullisilla korkotasoilla
  • Julkisten lainantakausten tarjoaminen yrityksille, jotka kärsivät koronaepidemiasta. 

Tuesta vastaa valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj. Tukiohjelman tavoitteena on, että yritykset voivat kattaa välittömät investointitarpeet, säilyttää työpaikkoja ja jatkaa toimintaansa. 

Komission mukaan Suomi täyttää tilapäisissä valtiontukipuitteissa nimetyt edellytykset. Lisäksi komissio katsoo, että valtion toimenpiteet ovat EU-lain ja EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisia. 

Lisätietoja: 
Komission tiedote