Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Kulttuuri ja luovat alat | 17.4.2020

Kulttuuriperintökohteilla on nyt mahdollisuus hakea Euroopan kulttuuriperintötunnusta

Museovirasto on käynnistänyt Suomen ensimmäisten Euroopan kulttuuriperintötunnusten haun. Euroopan kulttuuriperintötunnus on Luova Eurooppa –ohjelmaan kuuluva toimi. Sen tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoisuutta eurooppalaisesta historiasta sekä yhteisestä kulttuuriperinnöstä. Euroopan komissio on aiemmin myöntänyt tunnuksia esimerkiksi museoille, arkeologisille kohteille sekä kulttuuriperinnön kanssa toimiville instituutioille. Suomessa Museovirasto vastaa tunnuksen kansallisesta koordinoinnista. 

Tunnuksesta kiinnostuneet kulttuuriperintötoimijat voivat tehdä aiehakemuksen Museovirastolle. Haku on auki 10. elokuuta 2020 asti. Hakemusten perusteella Museovirasto tekee opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen valituista kohteista, joista tehdään varsinainen hakemus Euroopan komissiolle maaliskuussa 2021. Museovirasto järjestää myös aiheesta webinaarin 6. toukokuuta klo 13:00-15:00.  

Lisätietoa: 
Museoviraston tiedote 
Euroopan komissio: kulttuuriperintötunnus