Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 9.4.2020

Komissio on käynnistänyt yrityksille suunnatun uuden ESCALAR -sijoitusmallin 

Euroopan komissio on käynnistänyt yhdessä Euroopan investointirahaston (EIR) kanssa ESCALAR -sijoitusmallin tukemaan eurooppalaisten yritysten kasvua ja laajentumista. ESCALAR on osa uutta pk-yritysstrategiaa, jonka tarkoituksena on tukea pk-yritysten rahoituksen saantia. Sen avulla tuetaan riskipääoman ja kasvurahoituksen myöntämistä lupaaville yrityksille, jotta ne voivat kasvaa sekä vahvistaa Euroopan taloudellista ja teknologista itsenäisyyttä Aloite on tarkoitettu innovatiivisille yrityksille, joilla katsotaan olevan merkittävää kasvupotentiaalia. Tavoitteena on tukea yrityksiä sekä COVID-19 kriisin aikana että sen jälkeen, ja näin nopeuttaa Euroopan talouden elpymistä. 

Euroopan strateginen investointirahasto (ESIR-rahasto) takaa 300 miljoonaa euroa ESCALAR –sijoitusmallin käyttöön. Summan on tarkoitus nostaa riskipääomasijoitusrahaston kapasiteettia ja näin laajentaa tuen määrä jopa 1,2 miljardin euron arvoiseksi. Sijoitusmallin avulla on tarkoitus tukea yritysten rahoituksen saamista jopa 50 prosentilla. 

Euroopan investointirahasto on julkaissut avoimen kiinnostuksenilmaisupyynnön rahastonhoitajille, jotka haluavat osallistua ESCALAR -järjestelyyn. Kyseessä on ensimmäinen pilottikokeilu, josta on tarkoitus kehittää merkittävä eurooppalainen talousväline seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen (2021-2027). EIR vastaa rahastojen valinnasta. 

Lisätietoja: 
Komission tiedote 
Kiinnostuksenilmaisupyyntö 
Pk-yritysstrategia