Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 9.4.2020

Jätä vastauksesi kuulemiseen kestävän rahoituksen strategiasta

Euroopan komissio on käynnistänyt kuulemisen uudistetusta kestävän rahoituksen strategiasta. Uudistettu strategia pohjautuu vuoden 2018 kestävän kasvun rahoituksen toimintasuunnitelmaan.  Kestävän rahoituksen strategian tarkoituksena on tukea Euroopan taloudellista järjestelmää Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden toteuttamisessa. Strategia toimii ohjekarttana kestävien tuotteiden kehittämiselle, sekä tarjoamaan mahdollisuuksia Euroopan vihreän kehityksen ohjelman investointisuunnitelman toteuttamiseksi. 

Kuuleminen on suunnattu EU:n jäsenmaille, kansalaisille sekä organisaatioille. Sen tavoitteena on kerätä Euroopan komissiolle kattavasti tietoa ja eri näkökulmia asianosaisilta tahoilta. . Kuulemiseen voi vastata verkkokyselyn kautta 8.4.-15.7.2020 välisenä aikana. 

Lisätietoja: 
Kuulemisen verkkokysely 
Komission tiedote