Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Terveydenhuolto ja sosiaaliala | 6.4.2020

Komissiolta ohjeistuksia rajat ylittävään terveydenhuollon yhteistyöhön EU:ssa

Euroopan komissio on ohjeistanut EU:n jäsenmaiden viranomaisia, kuinka lisätä terveydenhuollon yhteistyötä koronaviruspotilaiden kanssa. Ohjeistuksella pyritään keventämään ylikuormittuneen terveydenhuollon taakkaa ja painetta.  

Ohjeistuksen ydin on jäsenvaltioiden terveysviranomaisten rajat ylittävä avunpyyntömahdollisuus, esimerkiksi tuen pyytäminen tehohoitopaikkojen ja lääkintäryhmien osalta. Terveysviranomaisia kehotetaan pyytämään apua kehitetyn pelastuspalvelumekanismin kautta, jolla tuetaan ja koordinoidaan pätevän lääketieteellisen henkilökunnan ja potilaiden hätäkuljetukset rajojen yli. Avunpyyntöjä koordinoi terveysturvakomitea ja EU:n varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmä. 

Ohjeistus sisältää muun muassa rajat ylittävän kiireellisen terveydenhoidon, sekä muita komission tuki- ja aputoimia: 

  • Rajat ylittävän terveydenhuollon avunpyyntöjen, kuten tehohoitopaikat tai, potilas- tai lääkintäryhmien siirrot, koordinoinnin terveysturvakomitean ja EU:n varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmän avulla 
  • Terveysviranomaisten taloudellisen tukemisen pelastuspalvelumekanismin kautta 
  • Järjestelyjä rajat ylittävän potilaiden liikkuvuuden varmistamiseksi 
  • Lääketieteellisen henkilökunnan rajat ylittävän liikkuvuuden tukemisen, sekä paikallisten ja kansallisten terveysviranomaisten kannustamisen hyödyntämään kahdenvälisiä ja alueellisia sopimuksia koskien myös ammattipätevyyksien vastavuoroista tunnistamista 
  • Kliinisen hoidon tukijärjestelmän käyttöönoton, tavoitteena edesauttaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamisen ja tiedon jakamista verkkokousalastalla. 

Lisäksi komissio on ottanut solidaarisuusrahaston piiriin myös kansanterveysuhat. Myös terveydenhuoltomenoihin voi saada tukea rakennerahastoista, joihin on annettu lisää joustavuutta koronavirusepidemian johdosta. Tukea suunnitellaan myös hätätilanteen tukivälineisiin (ESI). 

Lisätietoja: 
Komission verkkosivut: Koronavirus – EU:n toimet 
Komission tiedote