Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alue- ja kaupunkipolitiikka | 2.4.2020

Julkinen kuuleminen Driving Urban Transitions -kumppanuudesta

JPI Urban Europe on käynnistänyt Euroopan komission kanssa julkisen kuulemisen Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT) -kumppanuusohjelman kehittämisestä. DUT on Horisontti Eurooppaan sisältyvä kaupunkien kumppanuusohjelma, jolla tartutaan yhteisiin ilmastohaasteisiin tukemalla EU:n alueiden ja kaupunkien siirtymää kestävämpään ja elinkelpoisempaan tulevaisuuteen.  Käynnistetyllä kuulemisella on tavoitteena on kehittää DUT-kumppanuutta. 

DUT-kumppanuudella tarjotaan tukea paikallisille kunta- yritys- ja yhteiskuntapäättäjille, jotta kaupunkiympäristöä voitaisiin parantaa tutkimus-, innovaatio- ja toimintatasoilla. Keskeisenä tavoitteena on myös tukea kaupunkeja saavuttamaan ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä, jonka takia myös ERRIN -verkosto on aktiivisena toimijana kumppanuudessa. 

Julkinen kuuleminen on avoinna 15.4. asti täällä. Kuulemisen tuloksista on tarkoitus keskustella myöhemmin keväällä, alustavasti AGORA Dialogue -konferenssissa. 
 
Lisätietoja: 
ERRIN:in julkaisu 
AGORA Dialogue -konferenssi 
JPI Urban Europe -verkkosivut