Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alue- ja kaupunkipolitiikka | 2.4.2020

Alueiden komitea on laatinut toimintasuunnitelman Euroopan alue- ja paikallisyhteisöjen tukemiseksi Covid-19 pandemian torjunnassa

Euroopan alueiden komitea on laatinut toimintasuunnitelman tukemaan paikallis- ja alueviranomaisia Covid-19 pandemian torjunnassa. Alueiden komitea pyrkii luomaan toimintasuunnitelman avulla foorumin paikallisyhteisöjen keskinäiselle tuelle ja tiedonvälitykselle. Lisäksi toimintasuunnitelmassa vaaditaan taloudellista tukea alueiden ja paikallisyhteisöjen yrityksille ja työttömille, sekä alueiden elvytysstrategioille talouden vakauttamiseksi koronapandemian aikana.  

Toimintasuunnitelma koostuu viidestä konkreettisesta tavoitteesta:

  • Terveysuhkiin keskittyvän EU:n hätämekanismin perustaminen tukemaan paikallis- ja alueviranomaisia terveydenhoitoalalla
  • Tietojenvaihtofoorumin luominen jakamaan tietoa, tekemään yhteistyötä ja lisäämään keskinäistä tukea alueiden välille
  • Antaa alueiden näkökulmat huomioivaa konkreettista palautetta hätämekanismin kautta siitä, miten puuttua pandemian vaikutuksiin alueille
  • Käytännön tiedon säännöllinen jakaminen paikallis- ja alueviranomaisille EU:n toimista kriisin ratkaisemiseksi
  • Tilannearvion tekemisen helpottaminen sekä kokemuspohjaisen tiedon kerääminen paikallis- ja aluetasoilta EU:n säädösten parantamiseksi.

Näitä toimintoja tullaan täydentämään kohdennetuilla viestintätoimilla, joilla on tarkoitus osoittaa EU:n toimet paikallisyhteisöjen tukemiseksi koronaviruspandemiaa vastaan. Alueiden komitea kehottaa EU:n toimielimiä tukemaan alue- ja paikallisyhteisöjä Covid-19 pandemian aikana, erityisesti terveysuhkiin keskittyvän EU:n hätämekanismin kautta. 

Lisätietoja: 
Alueiden komitean tiedote