Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 26.3.2020

Komissio on hyväksynyt päivityksen Horisontti 2020 –työohjelmaan

Euroopan komissio on hyväksynyt päivityksen Horisontti 2020 –työohjelmaan. Päivityksellä kohdennetaan lisärahoitusta ohjelman painopisteisiin, mukaan lukien kiireellisesti tarvittavat tutkimus- ja innovaatiohankkeet koronavirukseen liittyen. Päivitys on osa Horisontti 2020 –budjetin ja toimien säännöllistä mukauttamista.

Päivitys sisältää 47,5 miljoonan euron rahoituksen maaliskuun alussa ilmoitetulle haulle koronaviruksen torjumiseksi, mikä johti 17 hankkeen käynnistämiseen. Yhteensä 136 tutkimusryhmää ympäri EU:ta ovat kehittämässä rokotteita, uusia hoitomenetelmiä ja viruksen leviämisen estämiseen tähtääviä lääketieteellisiä järjestelmiä.

Kiireellisen koronavirushaun lisäksi päivitetyssä työohjelmassa esitetään yli 350 miljoonaa euroa pk-yrityksille Euroopan innovaationeuvoston pilotin kautta. Pk-yritykset, joilla on läpimurtoinnovaatioita koskien Green Deal -tavoitteita, voivat hakea enintään 2,5 miljoonan euron avustusrahoitusta ja 15 miljoonan euron lisäinvestointeja. Lisäksi Euroopan innovaationeuvoston työohjelma sisältää kohdennetun toimenpiteen naispuolisille innovoijille.

Työohjelmapäivitys nostaa esiin myös Eurooppa-yliopistojen tutkimus- ja innovaatioulottuvuutta. Komissio toteutti jo kaksi Eurooppa-yliopistoaloitteen pilottihakua Erasmus+ -ohjelman alla vuosina 2019 ja 2020, joilla tuetaan korkeakoulujen yhteistyöverkostoja. Horisontti 2020 –ohjelman 103 miljoonan euron rahoituksen tavoitteena on helpottaa tätäkin kokonaisuutta tukien tulevan Horisontti Eurooppa –ohjelman ja Erasmus + -ohjelman välistä synergiaa. 

Lisätietoja:
Komission tiedote