Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 24.3.2020

Komissiolta vapautuksia rakennerahastojen palautuksiin ja tilapäisiä puitteita valtiontukiin lieventämään covid-19-pandemian vaikutuksia jäsenmaissa

Euroopan komissio haluaa varmistaa yritysten taloudellisen toiminnan jatkuvuuden covid-19-pandemian aikana ja sen jälkeen. Tämä on tarkoitettu erityisesti aloille, joihin covid-19-epidemia erityisesti kohdistuu, kuten matkailu, hotelli- ja ravintola-ala, liikenne ja vähittäiskauppa. Sen vuoksi se on hyväksynyt tilapäiset puitteet, joiden avulla jäsenmaat pystyvät hyödyntämään valtiontukisääntöjä tukeakseen talouttaan sekä yrityksiä. Tilapäiset puitteet sisältävät viisi tukimuotoa:

1. Suorat avustukset, valikoivat veroetuudet sekä ennakkomaksut, joiden avulla jäsenmaat voivat perustaa tukiohjelmia yritysten kiireellisten likviditeettitarpeiden täyttämiseksi.
2. Valtion takaukset yritysten ottamille pankkilainoille, jotta jäsenmaat voivat varmistaa, että pankit jatkavat lainojen myöntämistä niitä tarvitseville asiakkaille.
3. Tuetut julkiset lainat yrityksille edullisilla korkoehdoilla. Näillä lainoilla yritykset voivat esimerkiksi kattaa välittömät investointitarpeet.
4. Niiden pankkien suojaaminen, jotka kanavoivat valtiontukea reaalitaloudelle. Jäsenmaat saattavat hyödyntää pankkien nykyistä lainanantokapasiteettia, ja käyttää sitä erityisesti pk-yritysten tukemiseksi. Tilapäisissä puitteissa tämä määritellään suoraksi tueksi pankkien asiakkaille, ei pankeille itselleen.
5. Lyhytaikaiset vientiluottovakuutukset. Tilapäisissä puitteissa lisätään joustavuutta lyhytaikaisten vientiluottovakuutusten myöntämiseksi.

Suurin osa toteutettavista toimista tullaan rahoittamaan jäsenmaiden kansallisista talousarvioista. Lisäksi tilapäisiin puitteisiin sisältyy useita suojatoimia. Tukimuotojen tavoitteena on täydentää jäsenmaiden käytettävissä olevia mahdollisuuksia tukea talouttaan ja yrityksiä. Tilapäiset puitteet ovat voimassa joulukuun 2020 loppuun asti.

Tilapäisten puitteiden lisäksi komissio ehdottaa investointijärjestelyä covid-19-pandemian vaikutusten lieventämiseksi. Komission investointialoitteella (Coronavirus Response Investment Initiative, CRII) tuetaan erityisen haavoittuvia talouden aloja koronaviruksen aikana, kuten terveydenhuoltojärjestelmiä ja pk-yrityksiä. Komissio ehdottaa, että se luopuu tänä vuonna velvoitteestaan periä EU-mailta takaisin Euroopan rakenne- ja investointirahastoista suoritetut käyttämättä jääneet ennakkomaksut. Ehdotuksen mukaan EU-jäsenmaissa vapautetaan yhteensä 37 miljardia euroa koronaviruksen vaikutuksen lieventämiseksi, josta Suomen osuus on 24 miljoonaa euroa. Lisäksi komissio maksaa Suomelle kahdessa erässä - maaliskuussa ja huhtikuussa - tämän vuoden ennakkomaksuja yhteensä noin 37 miljoonaa euroa. Vapautuvat varat edellytetään käytettäväksi rakennerahastojen puitteissa tehtävien investointien vauhdittamiseen.  Komission ehdotuksessa maat saisivat käyttää nämä rahat kansallisen yhteisrahoitusosuutensa rahoittamiseen.

Rakennerahastojen yhteisiä säännöksiä koskevaa asetusta muutetaan, jotta komission ehdotus voidaan panna täytäntöön. Komissio esittää säädösmuutoksen Euroopan unionin neuvostolle ja Euroopan parlamentille.

Lisätietoja:
Komission tiedote tilapäisistä puitteista
Tiedote investointijärjestelystä