Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 19.3.2020 

Raportit julkaistu kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmästä ja vihreiden velkakirjojen standardista

EU:n kestävää rahoitusta käsittelevä tekninen asiantuntijaryhmä (TEG) on julkaissut Euroopan komission pyynnöstä raportin, jossa luokitellaan EU:n vihreän taloudellisen toiminnan suositellut linjaukset (EU taxonomy). Komissio tulee hyödyntämään raporttia laatiessaan säännöstöä, jossa määritetään ensimmäistä kertaa EU:n vihreän toiminnan luokitusjärjestelmä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.   

Raportti esittää suosituksia kestävän rahoituksen säännöstön laatimiseen sisältäen ohjeita, kuinka yritykset ja rahoitusinstituutiot voivat hyödyntää sitä. Lisäksi tavoitteena on yhtenäistää markkinapohjaisia aloitteita sekä kansallisia käytäntöjä, sekä vähentää niin sanottua viherpesua, jossa rahoitustuotteita markkinoidaan ympäristölle kestävinä ilman että ne täyttäisivät ympäristövaatimukset.  

TEG julkaisi myös raportin EU:n vihreiden velkakirjojen standardista (EU Green Bond Standard). Raportin on tarkoitus lisätä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta vihreillä velkakirjamarkkinoilla sekä tukea toimijoita laajentamaan investointejaan kestävästi.

Sekä uusi kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä että vihreiden velkakirjojen standardi ovat osoitus EU:n sitoutumisesta Pariisin ilmastosopimuksen ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) tavoitteiden täytäntöön panemiseksi vuoteen 2050 mennessä. Tekninen asiantuntijaryhmä jatkaa syyskuuhun 2020 asti laatien neuvoa-antavia raportteja. Komission on tarkoitus hyväksyä luokitusjärjestelmän säännöstö vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Lisätietoja: 
Komission sivut kestävien investointien luokitusjärjestelmästä 
Raportti kestävien investointien luokitusjärjestelmästä 
Raportti EU:n vihreiden velkakirjojen standardin hyödyntämisestä 
Tiedonanto kestävän rahoituksen raportista