Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Ulkosuhteet, Venäjä ja arktiset asiat | 19.3.2020 

Euroopan komissio on ehdottanut uudet poliittiset tavoitteet itäisestä kumppanuudesta

Euroopan komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustaja ovat esittäneet uudet pitkän aikavälin tavoitteet EU:n itäiselle kumppanuudelle. Tavoitteet kohdistuvat vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Komission esittämät painopisteet korostavat erityisesti vihreää siirtymää, tasa-arvon edistämistä sekä digitalisaatiota. 

Itäisen kumppanuuden tarkoituksena on syventää poliittista ja taloudellista yhteistyötä Armenian, Azerbaidžanin, Georgian, Moldovan tasavallan, Ukrainan ja Valko-Venäjän kanssa. Ehdotus pohjautuu kymmenen vuotta jatkuneelle yhteistyölle. Vuoden 2020 jälkeisen pitkän aikavälin tavoitteet on laadittu laajassa ja kattavassa kuulemisessa, johon osallistui toimijoita kansallisilta, järjestö- sekä tutkimustahoilta.  

Komission uuden ehdotuksen poliittiset painopisteet ovat: 

·       Selviytymiskykyiset, kestävät ja yhdentyneet taloudet
·       Vastuullisten instituutioiden, oikeusvaltioperiaatteen ja turvallisuuden edistäminen
·       Ympäristö- ja ilmastokestävyys
·       Kestävä digitalisaatio
·       Selviytymiskykyiset, oikeudenmukaiset ja osallistavat yhteiskunnat
 
Jäsenmaiden sekä kumppanimaiden odotetaan antavan tukensa esitykselle kesäkuuhun 2020 mennessä. Kesäkuussa 2020 järjestetään itäisen kumppanuuden huippukokous, jossa on tarkoitus antaa toimeksianto uusille poliittisille ja konkreettisille tavoitteille uuden esityksen pohjalta. 
 
Lisätietoja: 
Komission ehdotus 
Komission tiedote 
Tietokooste Itäisestä kumppanuudesta vuoden 2020 jälkeen