Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset| 19.3.2020

EIC-rahoituksen hakuaikaa COVID-19 –pandemian hillitsemiseksi on pidennetty, uusi määräaika 20.3.

Euroopan komissio on päättänyt pidentää hakuaikaa startup- ja pk-yrityksille EIC-rahoituksesta, jonka tarkoituksena on kehittää innovaatioita ja teknologioita COVID-19- pandemian hillitsemiseksi. Uusi määräaika hakemuksen jättämiselle on 20.3. klo 18:00 Suomen aikaa. Mahdollisesti jo aiemmin lähetetyt hakemukset voi vielä peruuttaa, hakemusta voi muokata ja viimeistellä, sekä lähettää uudelleen ennen hakuajan päättymistä. 

Rahoituksen tavoitteena on auttaa koronaviruksen puhkeamisen hoidossa, sekä testata ja seurata viruksen kehittymistä. Hakemuksia toivotaan kiireellisesti Euroopan Innovaationeuvoston (EIC) seuraavalle rahoituskierrokselle. EIC-rahoituksen budjetti on yhteensä 164 miljoonaa euroa. Rahoitushaku on vapaamuotoinen ja alhaalta ylöspäin suuntautuva, ilman ennalta määriteltyjä temaattisia painopistealueita. Koronaviruksen ehkäisemiseksi jätetyt hakemukset arvioidaan yhdessä muiden startup ja pk-yritysten tuottamien innovaatioaloitteiden joukossa. Komissio kuitenkin pyrkii nopeuttamaan koronaviruksen hillitsemisen kannalta oleellisten aloitteiden rahoittamista muiden hakemusten joukosta. Lisäksi kyseisille aloitteille pyritään tarjoamaan sekä haettava apuraha että osakeinvestointituki, sekä mahdollistaa pääsy muihin rahoitus ja investointilähteisiin.  

 
Lisätietoja: 
Hakuportaali 
Komission tiedote