Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Terveydenhuolto ja sosiaaliala | 12.3.2020

Hae rahoitusta: EIP on AHA & DigitalHealthEurope -twinning-hankkeet

Aktiivista ja tervettä ikääntymistä käsittelevä eurooppalainen innovaatiokumppanuus (EIP on AHA) sekä digitaalisia terveysratkaisuja etsivä DigitalHealthEurope (DHE) tekevät yhteistyötä edistääkseen eurooppalaisten terveyttä. Kumppanuudet ovat avanneet haut terveydenhuollon ratkaisuja lisääville twinning-hankkeille. Rahoitushauilla tuetaan eri terveydenhuollon sidosryhmien, kuten teollisuuden, kansalaisyhteiskunnan, tutkijoiden ja julkishallinnon toimintaa. Twinning-hankkeet tarjoavat yhteensä lähes 500 000 euron rahoituksen eri kumppanuuksille.

DigitalHealthEurope –haku keskittyy tukemaan paikallisia, alueellisia ja kansallisia terveydenhuollon tarjoajia, jotka haluavat omaksua innovatiivisia ratkaisuja muilta terveydenhuollon tarjoajilta Euroopassa. DHE keskittyy erityisesti takaamaan kansalaisten turvatun pääsyn terveystietoihin, paremman tutkimuksen ja hoidon edistämiseen datan avulla sekä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen erityisesti potilaskeskeisissä ratkaisuissa. Hakuun liittyen järjestetään myös webinaareja. Rahoitusta tarjotaan yhteensä noin 30 kumppanuudelle, joiden budjetti tulee vaihtelemaan 5000 ja 43 000 euron välillä. Lisätietoa aiheesta löytyy täältä.

EIP on AHA –haku tukee digitaalisia tieto- ja viestintätekniikan ratkaisuja ikääntyvän väestön terveydenhuollon tarjoamisessa. Rahoitusta on tarjolla yhteensä noin viidelle kumppanuudelle, ja jokaiselle varattu budjetti on 5000 euroa. Se kattaa esimerkiksi lyhyen vierailun sekä siihen liittyvät matkat ja majoitukset. Lisätietoa EIP on AHA –hausta löytyy täältä.

Hakuaika twinning-hankkeille päättyy 4. toukokuuta 2020.

Lisätietoja:
Komission nettisivut