Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 12.3.2020

Euroopan komissio rahoittaa toimia covid-19-epidemian hillitsemiseksi

Euroopan komissio on osoittanut yhteensä 47,5 miljoonaa euroa covid-19-epidemian, eli uuden koronaviruksen hillitsemiseksi. Tutkimusrahoitus kohdistuu erityisesti taudin hoitoon sekä sitä ehkäisevien rokotteiden ja diagnostiikan kehittämiseen. Rahoitus kuuluu covid-19-epidemian myötä aiheutuvan kansanterveysuhkan aiheuttamiin EU:n koordinoituihin toimiin.

Rahoitus myönnetään Horisontti 2020 -ohjelmasta. Rahoitus tulee pääasiassa Europan komission ja lääketeollisuuden välisen julkisen sekä yksityisen sektorin kumppanuuteen kuuluvan, innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen (IMI) kautta. IMIn ehdotuspyynnössä haetaan ehdotuksia hankkeista, joilla kehitetään hoitoja ja diagnostiikkaa, jotta voidaan hillitä koronavirusepidemiaa entistä paremmin sekä varautua mahdollisiin tuleviin epidemioihin. Hankkeiden tavoitteena on tukea toimia covid-19 epidemian ehkäisemiseksi kehittämällä:

  • Uusia ja ennaltaehkäiseviä rokotteita
  • Uusia sekä jo meneillään olevia hoitomuotoja
  • Diagnostisia pikatestejä terveydenhuollon käyttöön
  • Terveydenhuollon seurantajärjestelmiä epidemiologisen tutkimuksen avulla

Rahoitus koostuu komission tammikuussa myöntämästä 10 miljoonan euron arvoisesta koronaviruksen tutkimukseen tarkoitetusta avustuksesta, sekä Horisontti 2020 –puiteohjelman kautta tuettavasta 45 miljoonan euron arvoisesta lisätutkimuksesta. Lisäksi lääketeollisuudelta odotetaan yhtä suurta rahoitusta, jotta viruksen hillitsemistoimiin saataisiin yhteensä 90 miljoonan euron arvoinen rahoitus komission nopeutetun ehdotuspyynnön mukaisesti.

IMIn haku on auki 31.3. asti täällä.

Lisätietoja:
Komission tiedote
Tietokooste komission koronavirustutkimuksesta
Komission nopeutettu ehdotuspyyntö covid-19 ehkäisemiseksi