Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 12.3.2020

Euroopan komissio on julkaissut teollisuuspolitiikan aloitepaketin

Euroopan komissio on julkaissut teollisuuspolitiikan aloitepaketin, jonka tavoitteena on auttaa eurooppalaista teollisuutta siirtymisessä kohti ilmastoneutraaliutta ja digitaalista johtajuutta. Lisäksi tavoitteena on tukea Euroopan kilpailukykyä. Aloitepaketti sisältää kolme aloitetta:

1. Teollisuusstrategia
Teollisuusstrategiaan kuuluu kolme keskeistä tavoitetta, jotka ovat EU:n kilpailukyvyn ja tasapuolisten toimintaedellytysten säilyttäminen, Euroopan hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä ja Euroopan digitaalisen tulevaisuuden tukeminen. Strategiassa esitetään kattavia toimia teollisen muutoksen mahdollistamiseksi, liittyen esimerkiksi EU:n kilpailusääntöihin, lääkestrategiaan sekä vihreisiin julkisiin hankintoihin. Lisäksi komissio aikoo analysoida järjestelmällisesti eri teollisuusekosysteemien tarpeita ja riskejä, jota varten perustetaan teollisuusfoorumi. Foorumiin tulee kuulumaan teollisuuden, jäsenvaltioiden sekä EU:n toimielinten edustajia. 

2. Pk-yritysstrategia
Pk-yritysstrategian tavoitteena on tukea pk-yrityksiä kaksitahoisen siirtymän johtamisessa kohti ilmastoneutraaliutta ja digitaalista johtajuutta. Tätä varten komissio aikoo vahvistaa Yritys-Eurooppa-verkostoa “kestävyysneuvonantajilla´. Lisäksi strategian avulla halutaan tukea pk-yritysten digitaalisten innovaatioiden käyttöönottoa digitaali-innovaatiokeskittymien laajentamisella. Tavoitteena on myös helpottaa pk-yritysen toimintaa sisämarkkinoilla poistamalla lainsäädännölliset ja käytännölliset esteet liiketoiminnalle. Lisäksi komissio haluaa helpottaa pk-yritysten listautumista Euroopassa tukemalla pk-yritysten listautumisanteja koskevaa rahastoa InvestEU-ohjelman pk-yritysosuuden puitteissa.

3. Sisämarkkinat, jotka hyödyttävät yrityksiä ja kuluttajia
Komissio on tiedonannossaan tunnistanut monia sisämarkkinoiden esteitä yritysten ja kuluttajien näkökulmasta. Esteiden poistamiseksi komissio on hyväksynyt sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanon ja sen valvonnan parantamista koskevan toimintasuunnitelman. Sen tavoitteena on puuttua EU:n lainsäädännön rikkomisesta johtuviin esteisiin. Toimintasuunnitelma pohjautuu jäsenvaltioiden ja komission väliselle uudistetulle kumppanuudelle.

Lisätietoja:
Komission nettisivut
Euroopan uusi teollisuusstrategia
TIEDOTE: Uusi teollisuusstrategia maailmanlaajuisesti kilpailukykyistä, vihreää ja digitaalista Eurooppaa varten
TIEDOTE: Hyödynnetään eurooppalaisten pk-yritysten koko potentiaali
TIEDOTE: Sisämarkkinat, jotka hyödyttävät yrityksiä ja kuluttajia