Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Ulkosuhteet, Venäjä ja arktiset asiat | 11.3.2020

Euroopan komissiolta tiedonanto tulevasta EU–Afrikka-strategiasta

Euroopan komissio on esittänyt unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan kanssa uuden tiedonannon, jolla asetetaan suuntaviivat EU:n ja Afrikan uudelle yhteiselle strategialle. Tiedonannon on tarkoitus olla alustana vuoropuhelulle afrikkalaisten kumppaneiden kanssa, jotta EU:n ja Afrikan unionin (AU) välille laadittava etenemissuunnitelma, EU–Afrikka-strategia, voidaan saattaa valmiiksi vuoden 2020 aikana. Komission tiedonanto perustuu EU:n ja Afrikan välisten suhteiden kasvuun, mikä edellyttää selkeää ymmärrystä omista sekä yhteisistä intresseistä ja vastuista.

EU–Afrikka-strategian on tarkoitus määrittää kahden mantereen yhteiset painopisteet. Komission tiedonannosta nousee esiin muun muassa yhteistyö vihreässä siirtymässä noudattaen Pariisin ilmastosopimusta, digitalisaatio sekä taloudellinen yhdentyminen. Myös tasa-arvon lisääminen parantamalla naisten ja lasten osaamista sekä sosiaalisia oikeuksia ovat keskeisinä teemoina tiedonannossa. Tiedonannossa painotetaan yhteistyön lisäämistä erityisesti seuraavilla viidellä avainalueella:

  • Vihreä siirtymä
  • Digitalisaatio
  • Kestävä kasvu ja työpaikat
  • Rauha ja hallinto
  • Muuttoliike ja liikkuvuus

Seuraava tilaisuus yhteiseen vuoropuheluun on toukokuussa järjestettävässä EU:n ja Afrikan unionin yhteisessä ulkoministerikokouksessa. Itse EU–Afrikka-strategian on tarkoitus valmistua lokakuussa 2020 järjestettävässä EU:n ja Afrikan unionin kuudennessa huippukokouksessa. Samalla on tarkoitus päättää myös neuvottelut EU:n, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän välisestä kumppanuussopimuksesta.

Lisätietoja:
Komission tiedote
Euroopan komission tiedonanto