Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alue- ja kaupunkipolitiikka | 3.3.2020 

Haku RegioStars Awards 2020 -kilpailuun on käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt 13. RegioStars 2020 -kilpailun antamaan tunnustusta EU:n parhaille alueellisen kehityksen projekteille. Kilpailun tarkoituksena on korostaa hyvien käytäntöjen merkitystä kaupunkien ja alueiden kehityksessä, sekä tuoda esille omaperäisiä ja innovatiivisia hankkeita.

Kilpailun hakemukset arvioi akateemisista henkilöistä koostuva rippumaton ja korkeatasoinen tuomaristo. Lisäksi kansalaiset kutsutaan mukaan äänestämään suosituinta projektia. Kilpailun viisi temaattista kategoriaa ovat:

·       Älykäs kasvu: Teollinen siirtymä kohti älykästä Eurooppaa
·       Kestävä kasvu: Kiertotalous kohti vihreää Eurooppaa
·       Osallistava kasvu: Taitoja ja koulutusta kohti digitaalista Eurooppaa
·       Kaupunkien kehitys: Kansalaisten osallistaminen kohti yhtenäisiä Euroopan kaupunkeja
·       Rajat ylittävä nuorten vastuullistaminen: Vuoden 2020 RegioStars Awards -teema toistaa 30 vuotiaan Interreg -rahoitusohjelman tämän vuoden painopistettä.

Haku on käynnissä 2.3.-9.5.2020. Tulokset julkaistaan RegioStars Awards -seremoniassa, joka järjestetään lokakuussa Brysselissä Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon yhteydessä. Kilpailuun osallistujille on tuotettu hakijaopas, jonka tarkoituksena on tarjota käytännön ohjeita tukemaan hakemusprosessin eri vaiheita.

Lisätietoja:
RegioStars 2020 Hakuportaali
Opas hakijoille
Komission verkkosivut