Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alue- ja kaupunkipolitiikka | 18.2.2020

Julkinen kuuleminen: Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen sen ehdotukseen oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund) perustamisesta osana vihreän kehityksen ohjelmaa. Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on ohjelman keskeinen väline alueiden tukemiseen, joihin ilmastoneutraaliuteen siirtyminen vaikuttaa eniten. Tavoitteena on välttää alueellisten erojen kasvaminen. Rahasto toteutetaan kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten sekä sidosryhmien kanssa yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin kautta.

Palautetta aloitteesta voi antaa 12. maaliskuuta 2020 asti täällä. Euroopan komissio laatii saamastaan palautteesta yhteenvedon, joka esitetään Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle. Kommentit otetaan mahdollisesti huomioon lainsäädäntökeskustelussa.

Lisätietoja:
Euroopan komission nettisivut