Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alue- ja kaupunkipolitiikka | 14.2.2020

Koheesiopolitiikka: kohti parempia tuloksia kansalaisten osallistamisella

Euroopan komissio tulee käynnistämään kaksi uutta pilottitoimea kansalaisten osallisuuden edistämiseksi koheesiohankkeiden käynnistysvaiheessa. Parempien tulosten varmistamiseksi toimien tavoitteena on tukea kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden aktiivista osallistumista EU:n varojenkäytön suunniteluun, sijoittamiseen ja valvontaan. Pilottitoimien yhteydessä koheesiorahastojen hallintoviranomaiset ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot saavat asiantuntija-apua sekä tukea koheesiohankkeisiin tarvittavien tietojen ja taitojen kehittämiseksi.

Ensimmäisessä pilottitoimessa EU:n varoja hallinnoivat viranomaiset saavat korkeatasoista asiantuntemusta Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöltä (OECD), sekä räätälöityä apua uusien aloitteiden laatimiseen, joiden tavoitteena on kansalaisten osallistumisen, avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden edistäminen. Hallintoviranomaiset voivat ilmoittaa kiinnostuksensa aloitteeseen täältä.

Toisessa pilottitoimessa komissio varaa 250 000 euroa ruohonjuuritason rahoitukseen, jolla tuetaan pienten tai paikallisten toimijoiden aloitteita, joissa edistetään kansalaisten osallistumista. Pilotin tavoitteena on testata uusia lähestymistapoja kansalaisten osallistumiselle sekä edesauttaa ja helpottaa kansalaisten osallistumista koheesiopolitiikkaan. Ehdotuspyyntö ideoiden saamiseksi tullaan julkaisemaan lähiviikkoina täällä

Pilotit toteutetaan 12 kuukauden aikana ja niiden tulokset julkistetaan raportin ja käsikirjan muodossa, jotka kootaan eri hankkeista saaduista kokemuksista. Tavoitteena on myös jatkossa edistää vastaavia aloitteita koheesiopolitiikan ohjelmissa EU:n seuraavan pitkän aikavälin talousarvion 2021-2027 yhteydessä.

Lisätietoja:

Komission nettisivut