Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Ulkosuhteet, Venäjä ja arktiset asiat | 19.12.2019

Neuvosto hyväksyi EU:n arktista politiikkaa koskevat päätelmät

EU:n neuvosto hyväksyi viime viikolla arktista politiikkaa koskevat päätelmät. Päätelmissä neuvosto toteaa, että vaikka päävastuu arktisen alueen kehityksestä on alueen valtioilla, monet arktiseen alueeseen vaikuttavista kysymyksistä ovat luonteeltaan globaaleja ja siksi ne ovat tehokkaammin ratkaistavissa alueellisen tai monenvälisen yhteistyön kautta. EU:n tulisi neuvoston mukaan jatkossakin osallistua arktisia asioita käsittelevien foorumien, kuten Arktisen neuvoston ja Barentsin euroarktisen neuvoston, toimintaan. Koska kansainvälinen kiinnostus arktista aluetta kohtaan on kasvanut ja alueeseen kohdistuu uusia haasteita ja mahdollisuuksia, neuvosto kehottaa lisäksi komissiota käynnistämään prosessin EU:n arktisen politiikan päivittämiseksi.

Lisätietoja:
Neuvoston nettisivut