Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 18.12.2019

Komissio hyväksyi yli kolmen miljardin euron arvoisen julkisen valtiontuen akkuihin liittyvälle tutkimukselle ja innovoinnille

Euroopan komissio hyväksyi seitsemän jäsenvaltion suunnitelman rahoittaa akkualan tutkimusta ja innovointia tukevaa hanketta noin 3,2 miljardilla eurolla. Julkisen rahoituksen arvioidaan johtavan 5 miljardin lisäinvestointeihin yksityiseltä sektorilta. Osallistujamaat ovat Suomi, Belgia, Ranska, Saksa, Italia, Puola ja Ruotsi. Hankkeessa on suoraan 17 osallistujaa, joista suurin osa on teollisuuden toimijoita, ml. pk-yrityksiä. Hankkeen tarkoituksena on mm. tukea innovatiivisten ja kestävien teknologioiden kehittämistä litiumioniakuille sekä parantaa ekologista kestävyyttä akkujen arvoketjun kaikissa osissa. EU:n valtiontukisääntöjen mukaisesti komission tuli antaa hankkeelle hyväksyntänsä.     

Komissio arvioi hanketta EU:n valtiontukisääntöjen sekä Euroopan yhteistä etua koskevista tärkeistä hankkeista (IPCEI) antamansa tiedonannon perusteella. Tiedonannon mukaan jäsenvaltiot voivat rahoittaa innovaatiohankkeita, jotka eivät merkittävien riskien vuoksi onnistu houkuttelemaan yksityisiä investointeja. Jotta hanketta voidaan tukea Euroopan yhteistä etua edistävänä tärkeänä hankkeena, sen tulee edistää EU:n strategisia tavoitteita, kattaa monta jäsenvaltiota, saada yksityistä rahoitusta tuensaajilta, tuottaa positiivisia heijastusvaikutuksia koko EU:lle sekä asettaa kunnianhimoisia tavoitteita tutkimukselle ja innovoinnille. Akkuala on yksi komission määrittämistä Euroopalle strategisesti tärkeistä painopistealoista.    

Lisätietoja:
Komission nettisivut