Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Raaka-aineet | 17.12.2019

Komissio lanseerasi uuden verkkoportaalin raaka-aineiden vastuullisen hankinnan tukemiseksi yrityksissä

Euroopan komissio on ottanut käyttöön Due Diligence Ready! -verkkoportaalin, joka tarjoaa yrityksille tietoa siitä, miten ne voivat tarkistaa toimitusketjuihinsa päätyvien metallien ja mineraalien alkuperän due diligence -vaatimusten mukaisesti. Mineraalivarat ovat merkittävä resurssi EU:n taloudelle etenkin strategisilla toimialoilla, kuten akkujen, suurtehotietokoneiden ja mikroelektroniikan valmistuksessa. Portaalin avulla yritykset voivat varmistaa, että niiden käyttämien raaka-aineiden hankinnassa on kunnioitettu ihmisoikeuksia, ja samalla parantaa arvoketjujensa avoimuutta ja vastuullisuutta.

Taustalla on EU:n toukokuussa 2017 hyväksymä asetus mineraalien vastuullisesta hankinnasta, jonka tarkoituksena on varmistaa, että teollisuuden käyttämät mineraalit on hankittu vastuullisesti eikä niistä saatuja tuloja käytetä kapinallisryhmien, konfliktien tai terrorismin rahoittamiseen.

Lisätietoja:
Komission nettisivut
Verkkoportaali