Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Yritystoiminta ja pk-yritykset | 02.12.2019

INNOSUP-haku uusille teollisuuden arvoketjuja koskeville hankkeille on nyt auki

Marraskuussa avautui uusi INNOSUP-hakukierros klusterivetoisille hankkeille, jotka tähtäävät eurooppalaisten teollisuuden arvoketjujen syntymiseen. Tarkoituksena on tukea rajat ylittävää ja sektoreiden välistä yhteistyötä, innovointia sekä yrittäjyyttä eri alueilla ja arvoketjuissa. Pääpaino on pienten ja keskisuurten yritysten tukemisessa yhteistyössä muiden innovaatiotoimijoiden kanssa erilaisiin haasteisiin vastaamiseksi. Haku on avoinna täällä 2. huhtikuuta 2020 saakka. Hankkeiden rahoittamiseen varattu budjetti on yli 25 miljoonaa euroa.

Pk-yritykset tarvitsevat tukea etenkin uuden tiedon, innovaatioiden sekä luovien ratkaisujen käyttöönotossa, esimerkiksi kehitteillä olevien teknologioiden, ICT:n, uusien liiketoimintamallien ja resurssitehokkaiden ratkaisujen osalta. Klusterit tarjoavat suotuisan ekosysteemin innovoinnille ja yrittäjyydelle, minkä vuoksi niitä pitäisi hyödyntää enemmän myös pk-yritysten innovointipotentiaalin tukemisessa.  

Lisätietoja:
Hakuportaali