Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Yritystoiminta ja pk-yritykset | 28.11.2019

Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yrityspilotissa rahoitetaan 7 hanketta liittyen puun arvoketjun tuoteinnovaatioihin

ELMO-yrityspilotin rahoitushaku toi määräaikaan mennessä 17 hakemusta, joista 7 hanketta valittiin rahoitettavaksi. Jaettavien innovaatiosetelien yhteissumma on 279 000 euroa. Kyseessä on uudentyyppinen rahoitusmalli Itä- ja Pohjois-Suomen alueella toimiville pk-yritysten ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden konsortioille. Rahoitushaun teemana oli puun arvoketjun tuoteinnovaatiot, jotka tukevat erityisesti kiertotaloutta ja digitalisaatiota.

ELMO-yrityspilotoinnin taustalla on Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen pitkään jatkunut yhteistyö elinkeinojen, kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Uusi vaihe yhteistyössä käynnistyi vuonna 2018, kun Itä- Ja Pohjois-Suomi valittiin Euroopan komission Elinkeinot murroksessa (ELMO) –pilotointiin mukaan. Pilotoinnin keskiössä on älykäs erikoistuminen, jota tehdään sektori- ja organisaatiorajat ylittävällä yhteistyöllä. Pilotin ansiosta Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo ovat tiivistäneet yhteistyötään, joka hyödyttää erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämää.

ELMO-yrityspilotista rahoitettavissa hankkeissa tuotetaan muun muassa uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja metsäsektorin käyttöön, tähdätään sivuvirtojen parempaan hyödyntämiseen puun arvoketjussa sekä metsäbiomassan jalostusarvon nostamiseen. Arvioinnin perusteella valittuja pilottihankkeita toteutetaan kaikissa IP-alueen maakunnissa. Lisätietoa rahoitetuista piloteista on saatavilla täällä viikon 48 aikana.

Rahoitettujen hankkeiden kick-off järjestetään joulukuussa Helsingissä.

Lisätietoja:
Päivi Ekdahl, Kehittämisjohtaja, Lapin liitto
paivi.ekdahl(at)lapinliitto.fi
0400 383 578