Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 26.11.2019

European Universities Initiative –pilotin toinen hakukierros on avautunut

Euroopan komissio on avannut Erasmus+ -ohjelman vuoden 2020 hakukierroksen. Yksi uudessa haussa mukana olevista toimista on European Universities Initiative –pilotti, jonka tarkoituksena on kannustaa yliopistoja ja ammattikorkeakouluja muodostamaan verkostoja, jotka edistävät korkeakoulujen kansainvälistä kilpailukykyä ja mahdollistavat tutkintoon sisältyvien opintojen suorittamisen eri EU-maissa. Haku on avoinna 26. helmikuuta 2020 saakka täällä

Pilotilla tuetaan 5–8 korkeakoulua sisältävien allianssien muodostamista tai jo olemassa olevien kumppanuuksien kehittämistä. Valittavilla nk. Eurooppa-yliopistoilla tulee olla yhteinen huippuosaamiseen ja eurooppalaisiin arvoihin keskittyvä pitkän aikavälin strategia. Lisäksi niiden tulee helpottaa opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuutta yhteenliittymään kuuluvien korkeakoulujen välillä eri vaiheissa opintoja ja uraa. Pyrkimyksenä on tiivistää korkeakoulujen välistä yhteistyötä yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseksi. Lisätietoa hakukriteereistä löytyy täällä.

Eurooppa-yliopistoaloitteen taustalla on EU:n pyrkimys luoda yhteinen eurooppalainen koulutusalue, jotta kaikkialla Euroopassa olisi mahdollista saada laadukasta koulutusta sekä työllistyä. Komission suunnitelmissa vuoteen 2024 mennessä EU-alueella olisi toiminnassa noin kaksikymmentä Eurooppa-yliopistoa. Aiemmin tänä vuonna päättyneellä ensimmäisellä hakukierroksella pilottiin valittiin 17 korkeakoulujen muodostamaa konsortiota. Itä-Suomen yliopisto on mukana valituksi tulleessa Young Universities for the Future of Europe (YUFE) –allianssissa. 

Lisätietoja:
Komission tiedote
Erasmus+ -ohjelmaopas 2020
Hakuportaali