Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Kulttuuri ja luovat alat  | 04.10.2019

Luova Eurooppa  – Kulttuurin alaohjelman rahoitushaku nyt avoinna

Luova Eurooppa –ohjelman Kulttuurin alaohjelman rahoitushaku on avoinna ja jatkuu 27.11.2019 saakka. Rahoitushaussa hakukelpoisia ovat eurooppalaisessa yhteistyössä toteutettavat taide-, kulttuuri-, kulttuuriperintö- ja muiden luovien alojen hankkeet. Rahoitusta voivat hakea kaikki kulttuurin ja luovien alojen toimijat yhteistyössä eurooppalaisten hankekumppanien kanssa.

Hanketyypistä riippuen tulee rahoitusta saavassa hankkeessa olla mukana vähintään kolme tai kuusi Luova Eurooppa –ohjelman Kulttuurin alaohjelmana kuuluvaa maata. Ensimmäisessä pienten hankkeiden hakuvaihtoehdossa vaatimuksena on vähintään 3 kulttuurialan toimijaa kolmesta ohjelmamaasta. Tässä hakuvaihtoehdossa tuen määrä on korkeintaan 200 000 euroa ja 60 % kokonaisbudjetista. Toisessa suurten hankkeiden hakuvaihtoehdossa vähimmäisvaatimuksena on puolestaan 6 kulttuurialan toimijaa kuudesta eri maasta. Myönnettävän tuen määrä on enimmillään 2 miljoonaa ja 50 % kokonaisbudjetista.

Hankkeiden tulee lisäksi liittyä yhteen tai useampaan seuraavaksi lueteltuun painopistealueeseen: rajat ylittävä liikkuvuus ja levitys, yleisötyö, osaamisen vahvistaminen liittyen liiketoimintamalleihin, digitalisaatio ja ammatilliset valmiudet, kulttuurienvälinen vuoropuhelu ja maahanmuuttajien sekä pakolaisten kotouttaminen ja Euroopan kulttuuriperinnön teemavuoden 2018 perintö.

Rahoitusta haetaan sähköisellä lomakkeella ja enne hakemuksen jättämistä hakijoiden tulee tutustua huolellisesti Guidelines-dokumenttiin, joka ohjeistaa tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin haun reunaehdoista.

Lisätietoja:

Haun nettisivut.