Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Ympäristö, energia ja liikenne | 17.09.2019 |

Komissio etsii ratkaisuja sosiaalisiin haasteisiin huomioiden luonnon ja ympäristön kestävyyden

Euroopan komissio on julkaissut kaksi uutta ohjeistusta, jotka käsittelevät luonnon, ihmisen ja talouden vuorovaikutusta koskevaa toimintasuunnitelmaa. Toisen ohjeistuksen aiheena on ekosysteemit ja ekosysteemipalvelut osana päätöksentekoa, kun taas toinen käsittelee EU:n vihreän ja sinisen infrastruktuurin strategiaa. Dokumenttien tarkoituksena on toimia apuvälineenä suunnittelijoille, lainsäätäjille ja talouden toimijoille sosioekonomisten haasteiden ratkaisemisessa luonnon kestävyys huomioiden.

Ohjeistus ekosysteemeistä ja ekosysteemipalveluista osana päätöksentekoa (osa 1, osa 2, osa 3) opastaa huomiomaan ja vaalimaan luonnosta saatavia hyötyjä entistä paremmin päätöksenteossa, suunnittelussa ja investointipäätöksissä. Ohjeistus EU:n vihreästä ja sinisestä infrastruktuurista puolestaan määrittää kriteerit, käytössä olevat tekniikat ja investointivälineet, joiden avulla suunnittelijat voivat paremmin integroida luonnon ominaispiirteet osaksi ´vihreää ja sinistä infrastruktuuria´.

Luonnon monimuotoisuuden ja elinvoimaisten ekosysteemien vaaliminen on ehdoton edellytys ekosysteemipalveluiden olemassa ololle niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Voidaan myös sanoa, että luonnonsuojelu ja vaaliminen ovat pitkällä aikavälillä eräänlainen vakuutus kestävälle talouskasvulle. Luonnon vaaliminen on lisäksi tärkeää ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Komission julkaisemien ohjeistuksien odotetaan toimivan tärkeinä suunnannäyttäjinä politikkatoimille ja –aloitteille tulevaisuudessa.

Lisätietoja:
Komission nettisivut