Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 16.09.2019

Useita Horisontti Eurooppa –ohjelmaa koskevia julkisia kuulemisia on nyt auki

Viime viikolla avautui kaksitoista julkista kuulemista koskien EU:n tulevan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman (2021–2027), Horisontti Euroopan, sisältämiä institutionaalisia eurooppalaisia kumppanuuksia. Ehdotetut kumppanuudet keskittyvät laajasti eri teemoihin, muun muassa digiteknologioihin, terveyteen, liikennejärjestelmiin, kiertotalouteen sekä pk-yrityksiin. Euroopan komission järjestämillä julkisilla kuulemisilla halutaan selvittää näkemyksiä potentiaalisten kumppanuuksien tarpeellisuudesta ja suunnitelluista painopisteistä. Kuulemisiin voi vastata täällä 6. marraskuuta saakka. 

Kumppanuuksien tarkoituksena on tukea jäsenmaiden, yksityisten toimijoiden sekä sidosryhmien välistä yhteistyötä yhteisiin haasteisiin vastaamisessa. Uudessa ohjelmassa keskitytään kumppanuuksien vaikuttavuuteen sekä vahvistetaan niiden yhteyttä politiikkatavoitteisiin ja vältetään päällekkäisyyksiä. Kumppanuuksien määrää myös vähennetään nykyisestä.

Kahden kuulemisen vastausaikaa pidennetty

Vielä on lisäksi auki kaksi muutakin Horisontti Eurooppa –ohjelmaa koskevaa konsultaatiota, joista ensimmäinen liittyy ohjelman strategiseen suunnitteluun ja toinen toteuttamissuunnitelmaan. Molempien vastausaikaa on jatkettu 4. lokakuuta asti.

Ensimmäisestä kuulemisesta saatua palautetta hyödynnetään puiteohjelman strategisen suunnitelman valmistelussa. Strateginen suunnitelma puolestaan tulee ohjaamaan työohjelmien ja hakukuulutusten valmistelua ohjelman neljäksi ensimmäiseksi vuodeksi. Kuulemiseen pääsee vastaamaan täällä

Jälkimmäisen kuulemisen tarkoituksena on kerätä näkemyksiä ohjelman toteutuksesta ja siihen liittyvistä oikeudellisista asiakirjoista, prosesseista ja työkaluista. Keskeisenä kysymyksenä on, kuinka ohjelma tulee toteuttaa, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan. Kysely kattaa hankkeiden elinkaaren kaikki vaiheet, haun järjestämisestä hakemusten lähettämiseen ja arviointiin sekä tulosten raportointiin ja tehokkaaseen hyödyntämiseen. Kuulemiseen voi vastata täällä.

Lisätietoja:
Horisontti Eurooppa -ohjelma