Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
ICT | 22.08.2019

Komissio on avannut Digitaalinen Eurooppa –ohjelmaa koskevan julkisen kuulemisen – vastaa 25.10. mennessä

Euroopan komissio avasi heinäkuussa uuden Digitaalinen Eurooppa –ohjelman kahden ensimmäisen vuoden (2021–2022) prioriteetteja koskevan julkisen kuulemisen. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa EU:n globaalia kilpailukykyä, kohdentaa investointeja strategisesti tärkeille aloille, kehittää digiosaamista sekä kannustaa julkisen sektorin toimijoita ja pk-yrityksiä ottamaan käyttöön innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja.

Näkemyksiä yhteiskunnan ja talouden digitaalisesta murroksesta ja EU:n roolista toivotaan eri kokoluokan yrityksiltä, julkishallinnon eri tasoilta, tutkimusorganisaatioilta ja korkeakouluilta, kansalaisjärjestöiltä sekä yksittäisiltä kansalaisilta. Kuulemisesta saatu palaute on tarkoitus ottaa huomioon ohjelman kahden ensimmäisen vuoden työohjelmien ja hakukuulutusten suunnittelussa. Kuulemiseen vastataan täyttämällä kyselylomake täällä. Vastausaikaa on 25. lokakuuta saakka. 

Komission esityksessä Digitaalinen Eurooppa -ohjelman budjetiksi on vuosille 2021–2027 varattu 9,2 miljardia euroa. Ohjelman painopistealoja ovat suurteholaskenta, tekoäly, kyberturvallisuus, digiosaaminen sekä digiteknologioiden laajemman käyttöönoton edistäminen talouden ja yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Lisätietoja:
Komission nettisivut
Kyselylomake
Digitaalinen Eurooppa -ohjelma