Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Ympäristö, energia ja liikenne | 16.07.2019

Euroopan komissio avasi palautejakson sisävesiliikennettä koskevien markkinoille pääsyn edellytyksistä – anna palautetta 8. elokuuta mennessä

Komissio avasi 11. heinäkuuta sisävesiliikenteen sääntöjä koskevan etenemissuunnitelman neljän viikon mittaisen palautejakson. Sisävesiliikenteen kautta kuljetetaan yhteensä noin kuusi prosenttia kaikesta tavaraliikenteestä Euroopan unionissa, joka vastaa noin 145 miljardia kuljetussuoritetta vuosittain. Noin 10 000 yritystä toimii kyseisellä sektorilla työllistäen likimäärin 44 000 työntekijää.

Sisävesiliikennettä koskevan aloitteen tarkoituksena on tarkastella uudelleen sääntöjä, jotka tarjoavat EU:n yrityksille rajoittamattoman pääsyn sisävesiliikenteen markkinoille kaikissa EU-maissa. Ehdotuksessa arvioidaan useita 1960-1990-luvuilla annettuja säädöksiä, tarkoituksena luoda asteittain yhtenäiset ja integroidut markkinat koko Euroopan unionin alueella. Lopuksi aloitteen tarkoituksena on arvioida, ovatko kyseiset EU:n säädökset edelleen ajantasaisia, ja mahdollistavatko ne EU:n toiminnan yhteismarkkinoina.

Etenemissuunnitelmista saatu palaute otetaan huomioon aloitteen jatkokehittelyssä sekä viimeistelyssä. Palautejakson päätteeksi komissio laatii saamastaan palautteesta yhteenvedon siitä, millä tavoin se on ottanut palautteen valmistelussaan huomioon. Aiheesta avautuu julkinen kuuleminen alustavasti vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.  

Voit antaa palautetta täällä 8. elokuuta asti. Palautteen antaminen edellyttää Euroopan komission ECAS-tunnusten luomista.

Lisätietoa:

Komission verkkosivut

Arvioinnin ja toimivuustarkastuksen etenemissuunnitelma