Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Ympäristö, energia ja liikenne | 11.07.2019

Eurostat julkaisi vuosittaisen raporttinsa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta Euroopan unionissa – edistystä tapahtunut lähes jokaisella osa-alueella

Eurostat julkaisi 28. kesäkuuta raportin, jossa käsitellään kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista EU:n sisällä. Järjestyksessään kolmas kestävän kehityksen tavoitteita koskeva julkaisu on seurausta vuonna 2016 esitellylle Euroopan komission julkaisulle koskien kestävän Euroopan tulevaisuutta (Next Steps for a Sustainable European Future). Kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen on keskeisessä osassa Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen toimintaohjelmaa Agenda 2030 vuodelta 2015, joiden edistämiseen EU on sitoutunut.

Raportissa tarkastellaan yhteensä 17 kestävän kehityksen tavoitetta sekä niiden toteutumista koko Euroopan unionin alueella. Raportti ei näin ollen sisällä maakohtaisia vertailuja tai tilastoja. Kestävän kehityksen tavoitteisiin kuuluu muun muassa köyhyyden poistaminen, ilmastotoimenpiteet, kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuurit sekä kestävät kaupungit ja yhteisöt. Raportissa on käytetty yhteensä lähes sataa eri indikaattoria, ja jokaisen kestävän kehityksen tavoitteen kohdalla indikaattoreita on yleensä viidestä kuuteen. Jokaista kestävän kehityksen tavoitetta on tarkasteltu erityisesti EU:n kannalta relevanteista näkökulmista.  

Raportin mukaan Euroopan unionin alueella on saavutettu kehitystä lähes jokaisen kestävän kehityksen tavoitteen osalta. Erityisesti edistystä on tapahtunut köyhyyden torjumisen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, työllisyyden ja talouskasvun, koulutuksen sekä kestävien kaupunkien ja yhteisöjen osalta. Kestävän teollisuuden, innovaatioiden ja infrastruktuurien kohdalla kehitys on sen sijaan raportin mukaan kulkenut hienoisesti taaksepäin. Ilmastotoimenpiteiden osalta kehitys on ollut neutraalia. Edistys on ollut melko maltillista myös muun muassa sukupuolten tasa-arvon sekä edullisen ja puhtaan energian näkökulmista.

Kestävän kehityksen tavoitteita koskien New Yorkissa järjestetään heinäkuussa 2019 korkean tason poliittinen foorumi kestävän kehityksen teemoista ja kehityssuunnista. Euroopan komissio järjestää foorumin aikana tapahtuman, jossa se esittelee Agenda 2030 –toimintaohjelmaa EU:ssa muun muassa Euroopan kestävyyden parantamista vuoteen 2030 mennessä koskevan pohdinta-asiakirjan sekä Eurostatin vuoden 2019 kestävän kehityksen tavoitteita koskevan raportin pohjalta. Lue lisää

Lisäksi syyskuussa 2019 järjestetään valtion- ja hallitusten päämiehille suunnattu korkean tason poliittinen foorumi, jossa käsitellään Agenda 2030 –toimintaohjelman saavutuksia sen ensimmäisen neljän vuoden ajalta. Lue lisää

Lisätietoa:

Eurostatin raportti kokonaisuudessaan

Raportin tiivistetympi versio