Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 08.07.2019

Euroopan komissio julkaisi Horisontti 2020 –ohjelman vuoden 2020 budjetin – painopisteitä muun muassa ilmastotoimet, kiertotalous sekä turvallisuus

Komissio julkisti 2. heinäkuuta Horisontti 2020 –ohjelman viimeisen vuoden budjetin. Vuoden 2020 budjetti on yhteensä noin 11 miljardia euroa. Seuraavan vuoden aikana komissio pyrkii lisäämään tutkimusrahoituksen vaikuttavuutta entisestään keskittymällä tarkemmin rajattuihin ja keskeisiin teema-alueisiin, joita ovat muun muassa ilmastonmuutos, puhdas energia, muovit, kyberturvallisuus sekä digitaalitalous.

Työohjelman rahoitus jakautuu komission poliittisten prioriteettien ja vuosien 2018 – 2020 budjetin mukaisesti. Vähähiilisille ja ilmastonmuutokseen vastaaville toimille on allokoitu 3,7 miljardia euroa, kiertotaloudelle miljardi euroa, eurooppalaisen teollisuuden ja palvelujen digitalisoinnille ja muutokselle 1,8 miljardia euroa sekä kiertotaloudelle ja turvallisuudelle miljardi euroa kummallekin sektorille. Näiden teemojen sisällä varoja jaetaan muun muassa seuraavasti. Perinteisesti energiaintensiivisten alojen muuttamiselle ympäristöystävällisempään suuntaan kohdistetaan 206 miljoonaa euroa. EU:n muovistrategian toteuttamiseksi on varattu 135 miljoonan euron budjetti ja tekoälyä koskeviin teemoihin on varattu yhteensä 396 miljoonaa euroa.

Keskeisessä roolissa on myös valmistautuminen tulevaa Horisontti Eurooppa –puiteohjelmaa varten, jonka osana esitellään uusi Euroopan innovaationeuvosto (EIC). EIC:n tarkoituksena on luoda uutta liiketoimintaa tieteestä ja kiihdyttää yritysten kasvua. Innovaationeuvostoa koskeva pilotti on jo käynnistetty, ja vuoden 2020 budjetissa pilotille on suunnattu 1,2 miljardia euroa.

Samanaikaisesti Horisontti 2020 –ohjelman puitteissa tuetaan huipputason tutkimusta yli 2,2 miljardilla eurolla Euroopan tutkimusneuvoston kautta (ERC), jonka uusi työohjelma julkistettiin niin ikään 2. heinäkuuta. Panostusta kansainväliseen yhteistyöhön tutkimuksen ja innovaation sektorilla vahvistetaan myös erilaisten yhteistyölippulaivaprojektien muodossa, joihin on varattu noin 550 miljoonaa euroa vuodelle 2020.

Lisätietoa:

Komission tiedote aiheesta