Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 28.06.2019

Ensimmäiset 17 Eurooppa-yliopistoa on valittu – Itä-Suomen yliopisto mukana rahoitettavassa YUFE-yhteenliittymässä

Euroopan komissio ilmoitti 26.6. valitut yliopistot, jotka yhdessä muodostavat ensimmäiset uudet Eurooppa-yliopistojen yhteenliittymät. Eurooppa-yliopistot ovat EU:n korkea-asteen oppilaitosten, esimerkiksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen, kansainvälisiä yhteenliittymiä, joiden tarkoituksena on muun muassa lisätä opiskelijoiden ja opetushenkilöstön liikkuvuutta sekä parantaa eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua, osallistuvuutta ja kilpailukykyä. Eurooppa-yliopistoaloite on eräs lippulaivahankkeista, joilla pyritään luomaan eurooppalainen koulutusalue vuoteen 2025 mennessä.

Eurooppa-yliopistojen tarkoituksena on muodostaa kampuksia, joissa opiskelijat, opetushenkilökunta sekä tutkijat voivat liikkua saumattomasti. Niiden avulla on tarkoitus tarjota opiskelijoille useita eri oppiaineita kattavia opetussuunnitelmia, jotka antavat opiskelijoille mahdollisuuden itse vaikuttaa opintoihinsa muun muassa sen osalta, mitä, missä ja milloin he opiskelevat. Lisäksi Eurooppa-yliopistojen toivotaan edistävän sijaintialueidensa taloudellista kehitystä alueen eri toimijoiden tiiviin yhteistyön avulla.

Itä-Suomen yliopisto on mukana aloitteessa rahoitetussa Young Universities for the Future of Europe (YUFE) –yhteenliittymässä. Kullekin yhteenliittymälle myönnetään enintään 5 miljoonaa euroa rahoitusta seuraavan kolmen vuoden ajalle, jolloin 17 Eurooppa-yliopiston yhteenlaskettu budjetti on 85 miljoonaa euroa. Yhteensä mukana on 114 korkeakoulua 24 jäsenvaltiosta. Tietyt yhteenliittymät kattavat laajasti kaikki oppiaineet, kun taas osa yhteenliittymistä keskittyy rajatummin erityisiin teemoihin, kuten esimerkiksi rannikkoalueiden kestävyyteen.  

Lisätietoa:

Komission lehdistötiedote

Luettelo valituista Eurooppa-yliopistoista