Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 14.06.2019

Komissio esittää Horisontti 2020 –ohjelman viimeiselle vuodelle 13,2 miljardia euroa

Euroopan komissio on julkaissut budjettiesityksensä vuodelle 2020. Nykyisen rahoituskehyskauden 2014–2020 viimeisen vuoden budjetti on esityksessä yhteensä 168,3 miljardia euroa. Budjetin avulla pyritään tehostamaan olemassa olevien ohjelmien sekä uusien aloitteiden rahoitusta ja tuottamaan eurooppalaista lisäarvoa. Rahoitusta osoitetaan etenkin seuraaville painopistealoille: kilpailukykyinen talous ja nuoriso, turvallisuuden ja solidaarisuuden vahvistaminen EU:ssa sekä ilmastonmuutoksen torjuminen. Vuoden 2020 budjetista 21 prosenttia on esityksessä varattu ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyville toimille.

Yli 83 miljardia euroa osoitetaan painopistealalle "kilpailukykyinen talous ja nuoriso". Tästä määrästä 13,2 miljardia euroa suunnataan tutkimukseen ja innovointiin Horisontti 2020 –ohjelman kautta, mikä tarkoittaa 6,4 prosentin lisäystä vuoteen 2019 verrattuna. Rahoitusta on luvassa esimerkiksi Euroopan innovaationeuvoston (European Innovation Council) viimeiseen pilottivaiheeseen, jossa tuetaan liiketoiminnan laajentamista sekä tutkimustulosten kaupallistamista. Lisäksi määrärahoja osoitetaan koulutukseen Erasmus+-ohjelmassa, nuorisotyöllisyysaloitteeseen, Galileo-satelliittinavigointijärjestelmään sekä puolustusalaan liittyvään kehittämistoimintaan.

Turvallisuutta ja solidaarisuutta EU:ssa pyritään edistämään investoimalla Euroopan raja- ja merivartiostoon sekä uuteen avustusvalmiuksia parantavaan rescEU-ohjelmaan. Lisäksi tukea kohdistetaan avun tarpeessa oleville ihmisille Syyriassa ja pakolaisille sekä heitä vastaanottaneille yhteisöille alueella. EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuutta parannetaan kehittämällä rajanylitystietojärjestelmää, Euroopan matkustustieto- ja lupajärjestelmää, päivitettyä Schengen-tietojärjestelmää sekä Euroopan kestävän kehityksen rahastoa.

Seuraavaksi budjettiesitys siirtyy Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi. Neuvosto on yleensä muodostanut oman kantansa kesän aikana ja parlamentti syksyllä. Tämän jälkeen alkaa kolme viikkoa kestävä sovittelujakso, jonka aikana neuvosto ja parlamentti yrittävät päästä yhteisymmärrykseen budjetista. Jos sopimukseen ei päästä, komission tulee valmistella uusi budjettiesitys.

Lisätietoja:
Komission tiedote