Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Tutkimus, kehitys ja innovointi | 13.06.2019

Innovatiivisille yrityksille suunnattu uusi rahoitusinstrumentti on avattu – jopa 17,5 miljoonaa euroa rahoitusta tarjolla Accelerator-pilotin kautta

Euroopan innovaationeuvoston alla toimivan Accelerator-pilotin rahoitusta koskeva haku avattiin virallisesti 6. kesäkuuta. Instrumentti yhdistää Euroopan unionin apurahoja pääomasijoitusten kanssa siten, että yksittäisellä yrityksellä on mahdollisuus yltää yhteensä jopa 17,5 miljoonan euron rahoitukseen.

Accelerator-pilotin kautta haettava rahoitus on suunnattu erityisesti korkean potentiaalin innovatiivisille pienille ja keskisuurille yrityksille, tarkoituksena tukea näiden yritysten nopeaa ja tehokasta kasvua. Pilotin taustalla on Euroopan komission tutkimuksesta ja innovoinnista vastaavan komissaari Carlos Moedasin mukaan huomio siitä, että aiemmilla rahoitusohjelmilla ei pystytty kaikissa tapauksissa tarjoamaan riittävästi eurooppalaisia innovaatioita tukevaa rahoitusta.

Rahoituksen lisäksi Accelerator-pilotti tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta- ja mentorointipalveluja, joiden avulla yritykset voivat muun muassa kehittää ja tuoda markkinoille uusia tuotteita, palveluita sekä liiketoimintamalleja. Accelerator-pilottia tukee niin ikään Euroopan innovaationeuvostoon yhteydessä oleva Pathfinder-pilotti. Yhdessä nämä kaksi pilottia muodostavat koko Euroopan innovaationeuvoston innovaatioketjun.

Accelerator-pilotin taustalla oleva Euroopan innovaationeuvosto on keskeisessä osassa tulevaa Horisontti Eurooppa –puiteohjelmaa, ja sen on tarkoitus aloittaa täysimääräisen toimintansa vuonna 2021. Euroopan komissio on ehdottanut yhteensä 10 miljardin euron rahoitusta Euroopan innovaationeuvoston kahdelle päärahoitusinstrumentille, joita ovat edellä mainitut alkuvaiheessa oleville innovaatioille ja teknologioille suunnattu Pathfinder sekä sekarahoituksella toimiva Accelerator.

Lisätietoa:

Komission uutinen