Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Ympäristö, energia ja liikenne | 04.06.2019

Puhtaan energian innovaatioille suunnattu Breakthrough Energy Ventures Europe (BEV-E) -investointirahasto perustettu

Euroopan komissio, Breakthrough Energy Ventures Europe sekä Euroopan investointipankki ovat perustaneet uuden 100 miljoonan euron puhtaan energian teknologioiden investointirahaston. Rahaston pääasiallisena tehtävänä on tukea eurooppalaisten yritysten kehitystä sekä tuoda uusia ja radikaaleja puhtaan energian innovaatioita markkinoille, joiden avulla voidaan vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi uudella investointirahastolla pyritään täydentämään aiemmin tänä vuonna virallisesti hyväksytyn puhtaan energian paketin tavoitteita, joihin kuuluu muun muassa energiatehokkuus, uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen sekä eurooppalaisten energiamarkkinoiden edistäminen.

Investointirahasto yhdistää julkisen rahoituksen pitkäaikaisen riskirahoituksen kanssa, jotta puhtaan energian innovaatioita voitaisiin tuoda markkinoille nopeammin ja tehokkaammin.  Rahaston sadasta miljoonasta eurosta puolet on peräisin Euroopan investointipankilta InnovFin-instrumentin takaamana ja toinen puoli tulee Breakthrough Energy Ventures –rahastolta.  

Uusi BEV-E-rahasto rahoittaa viittä energia-alan sektoria, jotka ovat erityisen keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta. Nämä sektorit ovat sähkö, kuljetus, maatalous, valmistus sekä rakennukset. Investointien on määrä alkaa vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla, jolloin unionin jäsenmaat sekä Horisontti 2020 –puiteohjelmassa mukana olevat maat voivat hakea BEV-E-rahoitusta.

Lisätietoa:

Komission lehdistötiedote aiheesta