Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Ympäristö, energia ja liikenne | 28.05.2019

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi virallisesti komission lanseeraaman puhtaan energian paketin

Neuvosto hyväksyi 22. toukokuuta virallisesti neljä uutta unionin sähkömarkkinoita koskevaa säännöstä. Säännöksillä täydennetään vuonna 2016 lanseerattua puhtaan energian pakettia, ja otetaan askel kohti Euroopan energiaunionistrategian toteuttamista. Puhtaan energian paketin ja energiaunionistrategian avulla pyritään tukemaan siirtymää puhtaaseen ja vähähiiliseen talouteen sekä hillitsemään ilmastonmuutosta Pariisin ilmastosopimuksen hengessä. Paketin toimenpiteet ovat keskeisessä asemassa Euroopan hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 

Puhtaan energian pakettiin kuuluu yhteensä viisi energiaunionia koskevaa kokonaisuutta. Aluksi paketissa painotetaan energiatehokkuuden merkitystä muun muassa rakentamisen osalta. Paketissa asetetaan lisäksi uusiutuvan energian käytön osalta tavoite vähintään 32 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Kolmanneksi paketissa korostetaan energiaunionin parempaa hallintoa, johon liittyen jäsenvaltiot laativat kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat vuosille 2021 – 2030. Uudet säännökset takaavat myös lisää oikeuksia kuluttajille, ja mahdollistavat yksityisille ihmisille itsetuotetun energian varastoinnin ja myymisen. Lopuksi paketissa alleviivataan älykkäämpiä ja tehokkaampia sähkömarkkinoita, joiden avulla pyritään muun muassa parantamaan energiahuollon varmuutta sekä rajat ylittävää yhteistyötä energia-asioissa.

Edellä mainittujen säännösten lisäksi komissio on käynnistänyt useita ei-lainsäädännöllisiä aloitteita, joilla pyritään edesauttamaan siirtymää kestävään ja puhtaaseen energiaan siten, että mikään alue ei kärsisi liiaksi energiasiirtymästä. Nämä aloitteet koskevat esimerkiksi alueita, jotka ovat vahvasti riippuvaisia hiilestä energiantuotannossa sekä saaria. Lisäksi aloitteilla pyritään vastaamaan energiaköyhyyden tuomiin ongelmiin.

Lisätietoa:

Komission uutinen aiheesta

Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille –julkaisu