Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Ympäristö, energia ja liikenne | 21.05.2019

Euroopan unionin neuvosto antoi lopullisen hyväksyntänsä kertakäyttömuoveja koskevista uusista säännöksistä

Neuvosto hyväksyi 21.05.2019 Euroopan komission kertakäyttömuoveja koskevan direktiiviehdotuksen, jolla pyritään puuttumaan merien roskaantumisongelmaan. Uudella direktiivillä pyritään saavuttamaan sekä ympäristöllisiä että taloudellisia hyötyjä. Tavoitteena on muun muassa välttää 3,4 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vastaavat päästöt. Lisäksi uusilla toimilla pyritään välttämään ympäristövahingot, joista aiheutuvat kustannukset olisivat noin 22 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä.

Lehdistötiedotteen yhteydessä julkaistussa liitteessä määriteltyihin kiellettävien tuotteiden listaan kuuluvat kertakäyttöiset muovituotteet, joille on olemassa vaihtoehtoja markkinoilla kuten esimerkiksi muoviset vanupuikot, lautaset, aterimet, pillit, juomien sekoitustikut, ilmapallojen varret, paisutetusta polystyreenistä valmistetut elintarvike- ja juomapakkaukset sekä kaikki oxo-hajoavasta muovista valmistetut tuotteet. Käyttöön otetaan myös laajennetun tuottajavastuun järjestelmiä, joiden tarkoituksena on kattaa roskien siivoamiskustannukset. Näitä järjestelmiä sovelletaan esimerkiksi tupakantumppeihin ja kalastusvälineisiin. Lisäksi muovipullojen osalta asetetaan erilliskeräystavoite vuoteen 2029 mennessä. Kierrätetyn muovin käyttöä muovipullojen tuotannossa pyritään lisäämään 25 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä PET-pullojen osalta ja 30 prosenttiin vuodesta 2030 alkaen kaikkien muovipullojen osalta.  

Hyväksytyt tekstit julkaistaan pian Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Direktiivi tulee voimaan 20 päivää sen julkaisun jälkeen. Tämän jälkeen jäsenvaltioiden tulee saattaa direktiivi kansallisesti voimaan viimeistään kahden vuoden kuluessa julkaisusta. Laajennettua tuottajavastuuta koskevat lisävelvoitteet tuotteesta riippuen on pantava täytäntöön tammikuun 2023 ja 31. joulukuuta 2024 välisenä aikana.   

Lisätietoa:

Komission tiedote aiheesta

Lehdistötiedotteen yhteydessä julkaistu liite

Yhteydenotot: Enrico Brivio, enrico.brivio@ec.europa.eu 

                     Ana Crespo Parrondo, Ana.CRESPO-PARRONDO@ec.europa.eu