Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Vesi | 06.05.2019

Water Smart Territories (WST) –alusta etsii uusia yhteistyökumppaneita uuteen vesiaiheiseen S3-kumppanuusverkostoon

Kestävä eurooppalainen vesitalous on tärkeässä asemassa usean eri sektorin, kuten esimerkiksi turismi-, maatalous- sekä energiasektorien näkökulmista. Aragonian alue Espanjasta, Friisinmaan alue Alankomaista sekä Centre-Val de Loiren alue Ranskasta ovat tässä kontekstissa käynnistäneet vesiaiheisen yhteistyöverkoston, joka keskittyy ensisijaisesti teollisuuden nykyaikaistamiseen. Hiljattain perustettuun kumppanuusverkostoon haetaan mukaan alueita, jotka ovat aktiivisia toimijoita vesitalouden sektorilla, ja joiden alueilla on esimerkiksi olemassa vesiaiheisia klustereita.

Alustan päätehtävänä on vahvistaa resurssitehokkaasti eurooppalaisten alueiden innovaatiokapasiteettia, jotta voitaisiin mahdollistaa paremmin uusien kestävän vesitalouden avoimien innovaatioiden ja teknologioiden kehittäminen. Keskeisessä roolissa on yhteistyö kumppanuusalueiden sekä alueellisten klusteriorganisaatioiden kanssa. Aloitteen keskeisiä teema-alueita ovat erityisesti joustavien infrastruktuurien kehittäminen, digitalisaation edistäminen vesitaloudessa, kiertotalouden merkitys aihepiirille sekä monitahoisen hallinnon mahdollistaminen.   

Water Smart Territories –alustan tarkoituksena on kartoittaa ja etsiä investointihankkeita, jotka tukevat siirtymää kestävämpiin vesiteknologioihin. Lisäksi alusta tukee toimialat ylittävää yhteistyötä esimerkiksi vesi- ja ICT –sektoreilla. Se pyrkii myös tuomaan esille alan lupaavimpia innovaatioita.

Lisätietoa:

Yhteydenotot: JRC-S3P-INDUSTRY@ec.europa.eu

Verkoston nettisivut