Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yrityistoiminta ja pk-yritykset | 30.04.2019

Voima Ventures käynnistää yhdessä VTT:n kanssa erittäin innovatiivisille teknologian startup-yrityksille suunnatun syväteknologiarahaston

Voima Ventures on Pohjoismaiden ensimmäinen täysin syväteknologia- ja tiedelähtöisiin startup-yrityksiin investoiva riskipääomarahasto. Syväteknologian yritykset pyrkivät vastaamaan ihmiskunnan suurimpiin haasteisiin esimerkiksi lääketieteen, kuljetuksen ja energian aloilla, joten ne ovat erittäin keskeisessä roolissa tiedelähtöisen innovoinnin näkökulmasta. Voima Ventures -rahasto pyrkii toiminnassaan yhdistämään tiedelähtöisen innovoinnin sekä globaalin ja yrittäjähenkisen ajatusmaailman. Lisäksi se pyrkii tarjoamaan pääsyn maailmanlaajuisiin verkostoihin ja rahoitukseen.  

Voima Venturesin monivaiheiseen investointistrategiaan kuuluu noin 25 – 30 investointia, joiden suuruusluokat vaihtelevat 150 000 ja 500 000 euron välillä siemenvaiheessa ja sitä edeltävässä vaiheessa. Kasvuvaiheessa investointien suuruus olisi miljoonan ja kahden miljoonan euron välillä. Toimialaan kuuluvat muun muassa bio- ja uudet materiaalit, lääketieteen teknologiat ja biotieteet, tieto- ja viestintäteknologia sekä robotiikka.   

Rahasto pyrkii keräämään yhteensä 50 miljoonan euron edestä rahoitusta. Sijoituksia on saatu erityisesti Valtion teknilliseltä tutkimuskeskukselta eli VTT:ltä sekä Euroopan investointirahastolta (EIR). Pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun InnovFin-takausjärjestelmän tuella rahoitusta myönnetään jopa 20 miljoonaa euroa EIR:stä. EIR:n taustalla on puolestaan Euroopan strategisten investointien rahasto, jolla on keskeinen rooli Euroopan investointiohjelman eli niin kutsutun Junckerin suunnitelman toteuttamisessa. Edellä mainittujen tukijoiden ohella Voima Ventures tekee tiivistä yhteistyötä pohjoismaisen tiedeyhteisön kanssa, johon lukeutuu muun muassa useita suomalaisia korkeakouluja.  

Lisätietoa:

Komission tiedote aiheesta