Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Vesi | 29.04.2019

Hae mukaan Water Innovation Awards 2019 –kilpailuun

Water Innovation Europe 2019 –konferenssin kontekstissa järjestetään kilpailu, jolla pyritään vastaamaan innovatiivisten vesitalouden ratkaisujen markkinatarpeeseen. Pyrkimyksenä on nostaa esiin uusia, innovatiivisia sekä markkina-arvopotentiaaliltaan korkeita vesitaloutta koskevia lähestymistapoja, ratkaisuja ja teknologioita.

Kilpailuun voivat hakea mukaan Euroopan unionin jäsenvaltioihin tai unionin liitännäisvaltioihin sijoittuneet tahot. Kilpailuun lähetettävän strategian on vastattava johonkin kilpailun kategorioista. Kilpailun viisi innovaatiokategoriaa ovat:

1.  Pienet ja keskisuuret yritykset

2.  Vesiteknologia ja –infrastruktuuri

3.  Digitaalinen vesitalous

4.  Vesitalouden hallintomallit

5.  Globaalit vesitalouden haasteet

Hakemuksia arvioidaan niiden innovatiivisuuden, markkinapotentiaalin, vaikutuksen, jäljittelevyyden sekä hyödyntämisstrategian perusteella. Voittajiksi valitaan korkean markkinapotentiaalin innovaatioita, jotka ilmentävät parhaita käytäntöjä omalla teema-alueellaan. Kilpailun voittajalle tarjotaan markkinoinnin ja kommunikoinnin tukipaketti, jonka avulla voittaja voi tuoda paremmin esiin innovatiivisia ratkaisuja ja tuotteita. Lisäksi voittavat pienet ja keskisuuret yritykset saavat kahden vuoden ilmaisen jäsenyyden WssTP –verkostossa.   

Hae mukaan kilpailuun tässä linkissä viimeistään 20.05.2019. Osallistuminen maksaa 60 euroa per hakemus.

Lisätietoa:

Kilpailun verkkosivut