Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 08.04.2019

Save the date: Tutkimus- ja innovaatiopäivät Brysselissä 24.–26.9.2019

Vuosittainen "European Research and Innovation Days" –tapahtuma järjestetään Brysselissä 24.–26. syyskuuta. Tapahtuman tarkoituksena on aktivoida EU-kansalaisia sekä lisätä tietoutta ja ymmärrystä siitä, miten tärkeitä tutkimus ja innovointi ovat yhteiskunnan kohtaamiin haasteisiin vastaamisessa. Tapahtuma kokoaa yhteen teollisuuden, rahoituksen, yliopistojen ja yritysten edustajia keskustelemaan tulevaisuuden tutkimus- ja innovaatiokentästä. Puhujina on mm. ministereitä, komissaareja, europarlamentaarikkoja ja tutkijoita.

Euroopan merkittävimpiin haasteisiin kuuluu seuraavan suuren taloutta, yhteiskuntaa ja koko planeettaa koskevan siirtymän aikaansaaminen kestävän tulevaisuuden ja kansalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Syyskuussa järjestettävä tapahtuma on keskeinen osa tämän siirtymän vaatimien tutkimus- ja innovaatioratkaisujen etsimistä, sillä se antaa mahdollisuuden työskentelyyn yli politiikkarajojen, suunnan määrittelemiseen, innovointiin ja investointeihin kannustamiseen sekä kansalaisten ja loppukäyttäjien aktivointiin.   

Tänä vuonna tapahtuman keskiössä on myös saada eri sidosryhmät mukaan rakentamaan strategisia prioriteetteja Euroopan horisontti –ohjelman neljälle ensimmäiselle vuodelle. Sidosryhmien osallistuminen Euroopan horisontin suunnitteluun tuottaa työohjelmia, jotka vastaavat paremmin kansalaisten näkemyksiä ja tarpeita. Tällöin ne myös todennäköisemmin saavat aikaan kansalaisten arvoja ja odotuksia vastaavia tuloksia.

Lisätietoja:
Tapahtuman nettisivut
Ohjelma