Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Ympäristö, energia ja liikenne | 03.04.2019

Euroopan unionilta merkittävää rahoitusta kestäviin ja tehokkaisiin kuljetusprojekteihin sekä liikenneturvallisuuteen uusien rahoitusinstrumenttien kautta

Euroopan komissio ja Euroopan keskuspankki ovat käynnistäneet uuden ´CEF Transport Blending Facility´ –nimisen rahoitusinstrumentin, jonka tarkoituksena on tukea eurooppalaisen kuljetussektorin kestävyyttä ja tehokkuutta edistäviä projekteja. Instrumentin avulla pyritään yhdistämään entistä tehokkaammin pankeilta ja yksityissektorilta saatavaa rahoitusta EU:n myöntämien apurahojen kanssa, ja tätä kautta hyödyntämään tehokkaammin resursseja EU:n keskeisten poliittisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

Aloite saa rahoitusta Euroopan unionin budjetista yhteensä 200 miljoonan euron edestä. Instrumentin avulla on tarkoitus tukea ERTMS:ää (European Railway Traffic Management System) ja vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria (Alternative Fuels infrastructure) Euroopan keskuspankilta, kansallisilta pankeilta ja yksityiseltä sektorilta saatavilla sijoituksilla. Näin pyritään edistämään vähähiilisyyttä ja digitalisaatiota eurooppalaisella kuljetussektorilla sekä älykästä, kestävää, osallistavaa ja turvallista liikennettä.

´Safer Transport Platform´ –alusta edistämään liikenneturvallisuuteen kohdistuvia investointeja

Euroopan komission kuljetusasioista vastaava komissaari Violeta Bulc ja Euroopan investointipankin varajohtaja Vazil Hudák käynnistivät Bukarestin TEN-T & CEF –konferenssin yhteydessä ´Safer Transport Platform´ –alustan. Alusta on tarkoitettu edistämään turvallisuutta kuljetusalaan kohdistuvien investointien avainkohtana ja tarjoamaan helpomman pääsyn tekniseen ja taloudelliseen neuvontaan, erityisesti tieturvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Euroopan komissio ja investointipankki ovat avanneet verkkosivun, jonka avulla voi etsiä esimerkiksi rahoitusta tieturvallisuutta koskeville hankkeille. Lue lisää

Lisätietoa:

Komission tiedote “CEF Transport Blending Facility´ -rahoitusinstrumentista

Komission tiedote ´Safer Transport Platform´ –alustasta