Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 01.04.2019

EU rahoittaa innovatiivisia yrityksiä 100 miljoonalla eurolla yhteistyössä LähiTapiolan kanssa

Euroopan investointirahasto (EIR) ja LähiTapiolan yrityslainarahasto ovat allekirjoittaneet takaussopimuksen, joka mahdollistaa uusien lainojen myöntämisen suomalaisille pk-yrityksille ja pienille midcap-yrityksille jopa 100 miljoonan euron arvosta. Hanketta tuetaan EU:n budjetista pk-yritysten InnovFin-takausjärjestelmän ja Euroopan investointiohjelman (nk. Juncker Plan) kautta.

Takaussopimuksen ansiosta suomalaisten pk-yritysten mahdollisuudet saada rahoitusta parantuvat, sillä LähiTapiolan yrityslainasalkusta voidaan nyt myöntää uusia EU:n ja EIR:n takaamia lainoja. Ehdot täyttävät yritykset pääsevät lainan riskihinnoittelun alenemisen myötä hyötymään edullisista koroista. Takauksen saadakseen tuensaajien tulee täyttää vähintään yksi innovaatiokriteereistä, joita ovat mm. teknologiaoikeuden rekisteröiminen, yrityksen nopea kasvu, korkeat T&I-investoinnit sekä aikomus investoida uusien tai merkittävästi parannettujen tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseen tai toteuttamiseen.  

Euroopan investointiohjelman keskiössä on investointien lisääminen työpaikkojen ja kasvun luomiseksi tehostamalla uusien ja olemassa olevien taloudellisten resurssien käyttöä, poistamalla investointien esteitä sekä tarjoamalla investointihankkeille näkyvyyttä ja teknistä tukea. EIR on osa Euroopan investointipankkiryhmää, ja sen tarkoituksena on auttaa mikro- ja pk-yrityksiä saamaan rahoitusta. EIR:n hallinnoima InnovFin-takausjärjestelmä pyrkii parantamaan näiden yritysten lainarahoituksen saantia tarjoamalla takauksia ja vastatakauksia 25 000 euron – 7,5 miljoonan euron suuruiselle velkarahoitukselle. Rahoituksen välittäjiä ovat EU:n jäsenvaltioissa ja muissa osallistuvissa maissa toimivat pankit ja muut rahoituslaitokset, jotka saavat EU:lta ja EIR:lta osan tappioista kattavan takauksen.

Lisätietoja:
Komission tiedote