Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Ympäristö, energia ja liikenne | 27.03.2019

EU investoi yli 10 miljardia euroa innovatiivisiin puhtaisiin teknologioihin

Euroopan komissio on julkistanut yli 10 miljardin euron arvoisen investointiohjelman eri sektoreiden vähähiilisille teknologioille parantamaan niiden globaalia kilpailukykyä. Tarkoituksena on varmistaa Euroopan johtoasema puhtaisiin energiateknologioihin liittyvien uusien, arvokkaiden patenttien kehittäjänä. Rahasto pyrkii luomaan oikeanlaisia taloudellisia kannustimia yrityksille ja julkisille viranomaisille, jotta ne investoisivat uusiin vähähiilisiin teknologioihin.

Innovaatiorahasto kokoaa yhteen hiilidioksidin hinnasta riippuen noin 10 miljardia euroa. Ainakin 450 miljoonan arvosta päästökauppaoikeuksia myydään markkinoilla vuosina 2020–2030. Näistä myynneistä saatavat tulot riippuvat hiilidioksidin hinnasta, joka nykyisin on noin 20 euroa. Lisäksi käyttämättömät tulot innovaatiorahaston edeltäjästä NER 300 –ohjelmasta lisätään rahastoon, joten kokonaispääoma voi olla noin 10 miljardia euroa.

Innovaatiorahasto laajentaa NER 300 –ohjelman soveltamisalaa koskemaan myös energian varastoinnin ja energiaintensiivisen teollisuuden, ja se on parannetun ja yksinkertaistetun hallinnon myötä paremmin räätälöity edistämään innovointia. Sen myöntämä rahoitus kattaa jopa 60 prosenttia ylimääräisistä innovointiin liittyvistä investointi- ja toimintakustannuksista. Rahan jakaminen on joustavaa ja perustuu yksittäisten hankkeiden tarpeisiin.

Komissio aikoo lanseerata ensimmäisen innovaatiorahaston alaisen hankehaun vuonna 2020, jonka jälkeen haku järjestetään säännöllisesti vuoteen 2030 saakka.

Taustalla on komission marraskuussa 2018 hyväksymä pitkän aikavälin strategia "Puhdas maapallo kaikille", jonka tarkoituksena on esitellä, kuinka Eurooppa voi johtaa ilmastoneutraaliuteen siirtymisessä ja samalla säilyttää teollisuutensa kilpailukyvyn investoimalla realistisiin teknologisiin ratkaisuihin. Siirtymä vaatii lisää teknologisia innovaatioita energiassa, rakennuksissa, liikenteessä, teollisuudessa sekä maataloudessa.

Lisätietoja:
Komission tiedote
Innovaatiorahaston nettisivut