Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 27.03.2019

Horizon Impact Award –kilpailu on auki – palkintona 10 000 euroa

Euroopan komissio on käynnistänyt uuden Horizon Impact Award –kilpailun. Kilpailussa palkitaan EU:n rahoittamia hankkeita, joilla on todistettavasti ollut yhteiskunnallista vaikutusta. Kilpailun tarkoituksena on nostaa esiin EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoituksen aikaansaamia laajempia sosioekonomisia hyötyjä.

Kilpailuun voivat osallistua FP7- tai Horisontti 2020 –rahoitusta saaneet, jo päättyneet hankkeet, jotka voivat esittää todisteita vaikuttavuudestaan. Arviointikriteereitä ovat hankkeen tulosten muuntuminen yhteiskunnallisiksi hyödyiksi sekä pitkän aikavälin vaikutus. Hakijoiden täytyy osoittaa, että he ovat joko itse hyödyntäneet tutkimuksesta ja innovoinnista saamiaan tuloksia tai aktiivisesti kannustaneet muita käyttämään niitä. Tulosten hyödyntäminen voi tarkoittaa esimerkiksi politiikan muutokseen vaikuttamista, palvelun tai tuotteen kaupallistamista tai startup- tai spin-off-yrityksen luomista. Lisäksi hakijoiden tulee osoittaa, että heidän tutkimustuloksensa ovat auttaneet ratkaisemaan jonkin yhteiskunnallisen haasteen ja aikaansaaneet taloudellisen, yhteiskunnallisen, ympäristöllisen tai politiikkavaikutuksen.

Kilpailu on auki täällä 28. toukokuuta saakka. Kaksi eri asiantuntijapaneelia arvioi saapuneet hakemukset ja valitsee viisi voittajaa, jotka kutsutaan syyskuussa 2019 järjestettävään palkintoseremoniaan. Kukin voittaja saa 10 000 euron palkinnon. 

Lisätietoja:
Komission nettisivut
Kilpailun säännöt