Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 21.03.2019

Kaksi miljardia euroa vauhdittamaan Euroopan innovaationeuvoston luomista

Euroopan komissio on julkaissut listan toimista, joiden avulla Euroopan innovaationeuvoston toimintaa tehostetaan pilottivaiheen kahden viimeisen vuoden aikana. Vuosille 2019–2020 on luvassa yli kaksi miljardia euroa rahoitusta, joka kattaa sekä Pathfinder- että Accelerator-rahoituksen. Pathfinder tukee kehittyneiden teknologioiden nousua tutkimuspohjasta, ja sitä koskeva haku avautui 19. maaliskuuta täällä. Accelerator tukee startup- ja pk-yrityksiä innovaatioiden kehittämisessä ja kasvattamisessa siihen vaiheeseen, että ne voivat saada yksityistä rahoitusta. Yrityksillä on mahdollisuus saada Acceleratorin kautta rahoitusta, joka koostuu sekä avustuksista että pääomasta, aina 15 miljoonaan euroon asti. Accelerator-haku avautuu kesäkuussa. 

Lisäksi komissio aikoo nimittää 15–20 innovaatiojohtajaa neuvoa-antavaan komiteaan, jonka tehtävänä on valvoa pilottivaihetta, valmistella tulevan innovaationeuvoston toimintaa ja tehdä sitä tunnetuksi kansainvälisesti. Komitean jäseneksi voivat hakea innovoijat kaikkialta ekosysteemistä 10. toukokuuta saakka täällä. Käytännön tukea hankkeille antavat pian rekrytoitavat "ohjelmajohtajat", jotka ovat uusien teknologioiden johtavia asiantuntijoita. Hakuilmoitus julkaistaan pian. 

Euroopan innovaationeuvosto on osa EU:n seuraavaa tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa Euroopan horisonttia. Sen tarkoituksena on helpottaa tieteellisten löydösten muuntamista kasvaviksi yrityksiksi. Innovaationeuvoston pilottivaihe käynnistyi vuonna 2017. Avoimilla kilpailuilla ja haastatteluilla pyritään tunnistamaan Euroopan innovatiivisimmat startup- ja pk-yritykset, joille tarjotaan rahoitusta. Tähän mennessä 1276 erittäin innovatiivista hanketta on saanut yhteensä yli 730 miljoonaa euroa rahoitusta.

Koska pilottivaihe on ollut onnistunut ja disruptiivisten ja läpimurtoinnovaatioiden taloudellinen merkitys kasvaa, komissio on ehdottanut, että Euroopan innovaationeuvostolle osoitetaan 10 miljardia euroa Euroopan horisontti –ohjelmassa. Euroopan horisontin budjetin kooksi on ehdotettu 100 miljardia euroa vuosille 2021–2027.

Lisätietoja:
Komission tiedote